TANZANIA

Myndiggjøring av ungdom 

I Tanzania opplever befolkningen at handlingsrommet for samfunnsengasjement krymper. Flere beslutningstakere er lite lydhøre og prøver å hindre deltakelse og samfunnsaktivisme, noe som gjør at unge mennesker kan føle på en motløshet og at motivasjonen til å delta aktivt i samfunnet synker. I Tanzania er det også store utfordringer knyttet til fattigdom, og nesten halvparten av landets befolkning lever i ekstrem fattigdom. Derfor er det viktige med ungdomsgrupper som jobber imot denne trenden. 

Youth Peacemakers

Youth Peacemakers i Tanzania jobber for å gi ungdom plass på arenaer hvor beslutninger tas. Ungdommene i YPM er sterke stemmer som er klare på at informasjon og kunnskap er viktige for å finne løsninger, og at plattformer der beslutningstakere og lokalbefolkningen møtes er viktige for å løse utfordringene. Når mennesker er informerte og bevisste på sine rettigheter, kan de holde myndigheter ansvarlige og sørge for at de tilbyr de tjenestene de skal. YPM jobber i distriktene Lushoto, Korogwe, Handeni, Tanga og Mkinga. YPM jobber for unges demokratiske rettigheter, for økonomisk rettferdighet og for klimarettferdighet. Dette har også ført til at de inviteres til å representere unge der hvor beslutninger tas! 

Møteplasser for å påvirke politikk

Gjennom å arrangere frokostmøter mellom beslutningstakere og lokalbefolkningen, skapte YPM arenaer hvor folk får sagt sin mening og blir tatt på alvor. Dette fungerte, og for å nå enda flere mennesker, lager YPM også radio. Der får de satt problemer som berører befolkningen på dagsorden, og inviterer politikere og sivilsamfunn til å diskutere hvordan de skal løse utfordringene. I tillegg bruker de radio til å informere unge mennesker og kvinner om hvordan de kan være med å passe på at offentlige skatter og avgifter går til de tjenestene de skal. Dette kalles PETS (Public Expenditure Tracking Systems), og YPM arrangere også kurs for ungdom i dette, der de får opplæring i hvordan de kan spore om pengene brukes på det de er tiltenkt, og hvordan de kan rapportere hvis de finner avvik.

YPM produserer radio hvor politikere og lokalsamfunn møtes for å diskutere løsninger på utfordringer i lokalsamfunnet. Foto: YPM Tanzania

Ungdomsdebatter

I YPM får unge mennesker en arena hvor de kan bruke stemmen sin. Gjennom ungdomsdebatter og Subject to Citizen-seminarer bygger de selvtillit og troen på at de kan bidra til å skape endring. Der diskuterer ungdommene hvilke utfordringer landet står overfor, og hvordan de kan bidra til å finne løsninger. Ungdomsdebattene skapte grobunn for klubber, og det finnes nå Youth Parliament clubs hvor de får lære mer om demokrati og politikk.

Foto: YPM Tanzania

Spare- og investeringsgrupper

En viktig del av å være en borger som er bevisst på sine rettigheter og plikter, er å kunne bestemme over og å skape sine egne økonomiske ressurser. YPM har egne spare- og investeringsgrupper og tilbyr workshops og kurs, og takket være den økte kunnskapen de tilegner seg, har mange av medlemmene startet små bedrifter eller utvidet de bedriftene de allerede hadde. Stabil økonomi gir trygghet! Spare- og investeringsgruppene skaper økte inntekter og gjør at medlemmene kan øke levestandarden i hjemmene sine, sende barna på skole og kjøpe medisiner og sunnere mat. I tillegg får kvinnene som deltar i spare- og investeringsgrupper større medbestemmelse i hjemmene sine. 

Sånn fungerer det
Spare- og investeringsgruppen møtes jevnlig for å spare små beløp i en felles kasse. Kassen blir en liten bank som medlemmene kan låne fra. Dette bidrar til at familiene kan gjøre investeringer som hjelper dem til å få en stabil inntekt. Ofte kjøper man for eksempel høns eller geiter som gir familien ekstra inntekt. Når familien har en stabil inntekt betyr det bedre med mat, medisiner og skolegang til barna. Dette er en enkel idé som har stor effekt på individers og familiers liv. På denne måten bidrar Youth Peacemaker Tanzania til å skape stabile inntekter for familier i Tanzania og med deres hjelp kan vi nå enda flere!

YPM arrangerer kurs hvor deltakerne lærer å følge med på hvordan offentlige skatter og avgifter brukes. Foto: YPM Tanzania