fbpx

Bangladesh YWCA

YWCA Bangladesh ble grunnlagt i 1961. I tillegg til det nasjonale samarbeidet mellom YWCA Bangladesh og KFUK-KFUM Global, har også KFUK-KFUM Buskerud samarbeidet med Bangladesh siden 1998.

Gratis skoler

Det er et spesifikt fokus på å drifte skoler som er tilgjengelig for alle. YWCAs gratisskoler har klasserfra 1.-5. skoleår. Ved alle YWCAs gratisskoler er det også årlige helsesjekker for alle elever, og undervisning om viktigheten av egenomsorg og hygiene. Jevnlig arrangeres det foreldremøter for å engasjere elevenes foresatte i barnets utdanning, noe som har ført til at færre elever slutter på skolen. Pensumet som brukes er det samme som på privatskolene i området, som sikrer at barna får samme grunnlag som barn på andre skoler.

Ungdomsgrupper

Ungdom i YWCA Bangladesh får opplæring i, og videre gjennomfører informasjonskampanjer i sine lokalmiljø på temaer som; Betydningen av jenters utdanning, SRHR (seksuell og reproduktiv helse og rettigheter) med fokus på problemer knyttet til barneeksteskap, menstruasjonshelse og hygiene, kjønnsbasert vold og vold i hjemmet, betydningen av klimatiltak, og positiv og miljøvennlig atferd. De driver påvirkningsarbeid for å endre folks oppfatning om disse temaene. De bruker blant annet drama og sang i arbeidet for å informere om temaene.

Det deles også ut «verdighetssett» til jentene i lokalsamfunnet. Disse inkluderer sanitetsbind, såpe, og informasjon om menstruasjonshygiene. I forbindelse med utdelingen gjennomføres det også undervisning om menstruasjonshelse, personlig helse, forebygging av brystkreft, SRHR, tidlig ekteskap og kjønnsbasertvold/vold i hjemmet.

Klimatilpasning

Bangladesh er et av de landene i verden som rammes hardest av klimaendringene. De siste årene har arbeidet for klima- og miljørettferdighet derfor blitt svært viktig for Bangladesh YWCA. Ved gratisskolene markerer de Miljødagen, der foreldre og elever kan plante nye trær på skoleområdet.

Du vil kanskje lese mer om: