fbpx

Asia

Asia er verdens største verdensdel, og med ca. 60% av verdens befolkning er det også den mest folkerike. Verdensdelen er delt inn i 5 regioner, med 52 land (med to som ligger delvis i Europa).1 I Asia jobber KFUK-KFUM Global med partnere i Bangladesh og Sri Lanka. I sistnevnte har YMCA eksistert siden slutten av 1800-tallet.

En stor utfordring i våre partnerland er arbeidsledighet, mye fordi utdanningssystemet ikke forbereder de unge på arbeidslivet i stor nok grad. Den yngre generasjonen går mye usikkerhet i mot, og spesielt de som har nedsatt funksjonsevne. Vår partnere tilbyr en trygghet til ungdommen, og gir dem tilgang på utdanning med kvalitet, og gir opplæring i hvordan sikre sine egne rettigheter.

Våre partnere i Asia

Du vil kanskje lese mer om:

1https://snl.no/Asia