Vårt arbeid


Norge | Afrika | Asia | Midt-Østen 

 

Vi skaper en mer rettferdig verden med fire viktige mål

Vi tror at en mer rettferdig verden kan skapes ved å forandre menneskeskapte årsaker til fattigdom og urettferdighet. Vi skal være modige og tørre å utfordre etablerte posisjoner i vårt nettverk og i samfunnet for øvrig. Vi har fire mål vi vet vil gi en mer rettferdig verden for alle mennesker:


Vi jobber helhetlig for rettferdighet

Vi mener at fattigdom og den skjeve fordelingen av ressurser i verden er et resultat av menneskeskapte systemer. Feilslått politikk har skapt fattigdom, og ved å forandre politikk og forbruksmønster kan vi skape en mer rettferdig verden. Vi mener det trengs en helhetlig tilnærming for å løse de menneskeskapte problemene. KFUK-KFUM Global jobber derfor med å gi muligheter for enkeltmennesker i lokalsamfunn samtidig som vi forandrer politikk og de store, global strukturene. 

Gjennom samarbeid med partnere i 10 land får ungdom og kvinner kunnskap om sine rettigheter og mulighet til å ta del i aktiviteter som sikrer økonomisk trygghet, tilgang på mat og helsetjenester, og fredsbygging. Gjennom informasjons- og kampanjearbeid gir KFUK-KFUM Global ungdom kunnskap om internasjonale strukturer som hindrer rettferdighet og mulighet til å utfordre disse. Kampanjene Stop Poverty og Free Palestine ber myndigheter nasjonalt og internasjonalt om å endre politikk for å sikre klimarettferdighet, rettferdig fred, økonomisk rettferdighet og demokratiske rettigheter. 

Vi skaper endring

Gjennom vårt arbeid treffer vi hvert år flere enn 25.000 barn, ungdom og kvinner. Mer enn 50.000 liv påvirkes av det arbeidet vi driver i samarbeid med lokale partnere i 10 land, og vi er stolte av å drive vårt arbeid svært effektivt, for å få mest mulig ut av hver innsamlede krone.