Støtt arbeidet vårt i Sør-Sudan


Historien til Sudan og Sør-Sudan har vært preget av konflikt. Sør-Sudan, verdens yngste stat, løsrev seg fra Sudan i 2011. Konflikter har preget Sør-Sudan siden frigjøringen, og konfliktene blusset opp på nytt i 2013. Den lange krigshistorien har medført at svært mange unge sørsudanere har vokst opp med mangel på muligheter, i tillegg lever svært mange ungdom med traumer fra opplevelser de har gått gjennom. 

I denne konteksten har KFUK-KFUM Global siden 2014 arbeidet med å implementere FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet sammen med Sør-Sudan KFUK. Som ungdomsorganisasjon har det vært viktig å inkludere ungdom i arbeidet, og unge kvinner spesielt. En av hovedsatsningene i KFUK Sør-Sudan er traumebehandling. Gjennom prosjektet, som har vært støttet av Norad, har KFUK Sør-Sudan kurset unge kvinner til å bli rådgivere, for å kunne snakke med ungdom med krigstraumer. Det har blitt opprettet sju rådgivningsentere over hele landet, og de er en av svært få aktører i landet som er spesialisert i dette arbeidet. Med traumebehandling som utgangspunkt er målet er å skape håp hos den unge befolkningen, som senere følges opp med konkrete tiltak slik som skoletilgang og opprettelse av små bedrifter. 

Støtt arbeidet i Sør-Sudan!

KFUK-KFUM bevegelsen skal bygge ungdommer og fremme kvinners rettigheter, og det gjør vi hver dag gjennom tilstedeværelse i mer enn 120 land. KFUK Sør-Sudan skaper håp, og de bygger fred. Vi utfordrer deg nå til å investere i ungdom i Sør-Sudan i form av en fast månedlig gave. Din gave skaper en mer rettferdig verden!
Video om Sør Sudan KFUKs og KFUK-KFUM Globals prosjekt med FNs sikkerhetsresolusjon 1325: Medvirkning av jenter og kvinner i fredsskapende arbeid: