Vedtekter gjeldende fra 1.1.2017


Her kan du lese KFUK-KFUM Global sine gjeldende vedtekter.

Klikk her