Vedtekter gjeldende fra 1.1.2017


Her kan du lese KFUK-KFUM Global sine gjeldende vedtekter.
KFUK-KFUM Global - vedtekter fra RS 141216.docx

text goes here