Retningslinjer for håndtering av mulige overgrepssaker


Hvis du får melding om, eller opplever, grenseoverskridende seksuell adferd skal dette meldes. Les mer om hvordan i våre Retningslinjer for håndtering av mulige overgrepssaker.