Kommunikasjonsstrategi


Kommunikasjonsstrategien redegjør hovedmålene for informasjonsarbeidet vi driver i Norge

KFUK-KFUM Global sin strategi for informasjonarbeidet kan du laste ned her: Klikk her