Avtaler med Norad og partnere


Her finner du avtalene KFUK-KFUM Global har med Norad og med våre partnere.

Avtale mellom KFUK-KFUM Global og Norad 

Avtale mellom KFUK-KFUM Global og våre partnere