Sommeraksjonen 2020


I sommer skulle barn, ungdom og familier møtes på leirer og festivaler og skapt minner for livet. Vi skulle også samlet inn penger sammen på globalløp og globalmarkeder som ville gitt trygghet og fremtidshåp for barn og unge i våre partnerland. Selv om vi ikke kan møtes på leir, kan vi fremdeles bidra hjemmefra! Bli med på å skape stabile jobber for unge kvinner i sommer ved å sanke kilometer på tur, eller delta med hele familien gjennom å gjøre forskjellige aktiviteter som er tilpasset barn.

750 kroner kan skape 10 trygge jobber! 
Hvor mange jobber klarer du å skape denne sommeren?

Gå på tur for trygge jobber!

Delta på denne innsamlingen, skaff sponsorer som sponser deg per kilometer du går. Jo flere sponsorer du har, og jo flere kilometer du går i sommer, jo mer penger samler du inn! Klikk her for å lese mer om hva pengene går til, og for å melde deg på!

Sommeraksjonen 2020

Gjør aktiviteter med familien for trygge jobber!

Få venner og familie til å sponse dere gjennom sommeren når dere gjør forskjellige aktiviteter. Print ut eller få tilsendt skjema dere kan henge opp for å holde oversikt over hva dere har gjort. Pengene skaper jobber for familier og en fremtid for barn i våre partnerland. Klikk her for å lese mer om prosjektet, og for å melde deg på!

Aktiviteter for familien

Pengene skaper jobber for unge og kvinner

Pengene vi samler inn skaper jobber og trygghet for unge mennesker og deres familier. Gjennom grupper som sparer penger sammen får de mulighet til å starte bedrifter og gi familien en trygg inntekt. 
For 750 kr bidrar du til å skape trygge jobber for opptil 10 familier. Da kan de lage en gruppe som sparer penger og investerer disse i små bedrifter som de sammen får til å vokse. Dette gjør at de har råd til å gi barna sine utdanning og en bedre fremtid. Pengene du samler inn i sommer er starten på en trygg fremtid for mange som i dag lever i sårbare situasjoner. 

Rehemas historie

Rehema bor i en landsby i Ilula i Tanzania der det er vanlig å holde husdyr for å få inntekt. For noen år siden kunne ikke Rehema betale for utdannelsen til sine to adopterte barn på 11 og 14 år. Hun hadde ikke penger til å betale for å ha husdyr, slik at hun kunne sende barna sine på skolen. 

I hennes landsby var det mulig å søke til Ilula KFUK om å være med i en spare og investeringsgruppe. Rehema fikk innvilget søknaden, og fikk først lån til to geiter gjennom gruppen. Hun tok etter hvert opp et ekstra lån og skaffet seg to geiter til. I dag har Rehema tolv geiter, og er et aktivt medlem i spare- og investeringsgruppen som består av tyve damer i landsbyen. 

 Ved å jobbe sammen har de muligheter til å sende barna sine på skole slik at de får en bedre fremtid. Rehemas geiter bidrar til økonomisk sikkerhet. “Hvis vi mangler penger, kan vi bare selge en geit. Vi har bare måttet selge en til nå.”, sier Rehema. Ved å samle inn penger til Ilula KFUK er du med på å sørge for at flere kvinner som Rehema kan skaffe sin egen inntekt, og sende barna sine på skolen. Dine innsamlede penger blir til enda større verdier for mange mennesker. Tusen takk!

Sommeraksjonen 2020 støtter arbeidet som er beskrevet, men bidrar også til andre tilsvarende prosjekter som KFUK-KFUM Global støtter i andre land, der behovet er størst.