Globalaksjonen


Globalaksjonen samler inn penger for å hjelpe unge mennesker ut av urettferdighet og fattigdom.

KFUK Sri Lanka: Unge kvinner  lager lyspærer og skaper egen inntekt.

Hva går pengene til?

KFUK i Sri Lanka organiserer spare- og investeringsgrupper. En slik gruppe møtes jevnlig for å spare må beløp i en felles kasse. Kassen blir en liten bank som medlemmene kan låne fra. Dette bidrar til at familiene kan gjøre investeringer som hjelper dem til å få en stabil inntekt. Ofte kjøper man for eksempel høns eller geiter som gir familien ekstra inntekt. Når familien har en stabil inntekt betyr det bedre med mat og medisiner til barna. Merk at pengene som samles inn til Globalaksjonen støtter dette arbeidet i Sri Lanka, men bidrar også til andre tilsvarende prosjekter som KFUK-KFUM Global støtter i andre land. 

Trykk her for KFUK-KFUM-aktiviteter

Trykk her for speideraktiviteterVil du lage et globalløp? Gå til globalløp.no

Spare- og investeringsgrupper

Økonomisk trygghet handler om å vite at det blir nok mat på bordet, at det er mulig å betale for lege dersom det skulle bli nødvendig, og å ha mulighet til å kjøpe skoleuniformer til barna sine. Dette er grunnleggende behov som må dekkes. Spare- og investeringsgrupper er en enkel ide som har stor effekt på enkeltmenneskers og familiers liv. Når tyve medlemmer i en gruppe legger litt penger i en boks hver uke, blir denne felles sparingen til et investeringsfond. Dette er spare- og investeringsgrupper. Dette er en enkel ide som har stor effekt på individers og familiers liv. Der det er dårlig tilgang på banktjenester for de som sliter økonomisk, gir fondet tilgang på trygg sparing og lån. Det gir folk mulighet til å starte en bedrift, dekke sykebehandling eller andre uforutsette utgifter. Dermed gir det økonomisk trygghet i hverdagen. Økonomisk rettferdighet handler om å vite at de lokale myndighetene gjennomfører det de har lovet med tanke på skole og helsetjenester. At de bruker pengene der de er bevilget. Gjennom budsjettgjennomganger holder deltakere i våre programmer myndighetene ansvarlig. De sørger for eksempel for at skolebygg får det antall vinduer som det er bevilget midler til, og at standarden på de tjenestene myndighetene skal yte for lokalbefolkningen leveres. 

Foto: Tora B. Lalim

Hva koster det for spare- og investeringsgrupper? 

Her er noen eksempler på hva det koster å starte en spare- og investeringsgruppe. 

Pengeskrin: 250 kr 

Hengelås til pengeboks: 17kr 

Kontobok: 1 kr 

Bok til bokføring: 4 kr 

Grunnkurs i spare- og investering (for 20-30 deltakere): 275kr

Ansvarliggjøring av lokale myndigheter

Økonomisk trygghet handler om trygge rammer for enkeltpersoner og i lokalsamfunnet. For at vi skal oppnå dette må lokale myndigheter oppfylle sine forpliktelser uten korrupsjon og underslag. Veibygging, klasserom og helsetjenester er ofte myndighetenes ansvar, men av og til forsvinner pengene uten at tjenestene er levert. Derfor skolerer vi ungdom til å forstå offentlige budsjetter slik at de vet hva de har krav på og kan holde myndighetene ansvarlig. Dette øker sjansen for at veier blir bygd, skolebygg får de vinduene det er bevilget penger til, og standarden på tjenester til lokalbefolkningen blir tilfredsstillende. 

Globale strukturer

Kapitalflukt, dårlig gjeldspolitikk og kjipe handelsbetingelser er et hinder for utvikling. Altfor mange enkeltpersoner og multinasjonale selskaper misbruker dårlige og mangelfulle økonomiske strukturer. Grådige selskaper unndrar skatteinntekter som skulle vært brukt til gode for mennesker som trenger det. Vi arbeider for å endre strukturene som opprettholder skjev fordeling og hindrer utvikling for nasjoner og enkeltmennesker. 

Reshan Saranga er 17 år. Han har starter med bier og salg av honning siden han ble med i spare- og investeringsgruppen til KFUK. Det gir familien en god ekstrainntekt! Foto: Sven Larsen

 

Les mer om Globalaksjonen på nettsidene til KFUK-KFUM-speiderne og Norges KFUK-KFUM