ET LIV PÅ GATA

Royce vokste opp sammen med foreldrene sine i et hardt nabolag i Sør-Afrika. Oppveksten var preget av utrygghet, alkohol, vold og mangel på gode rollemodeller. 

Da han var 8 år, ble livet hjemme for vanskelig så han rømte ut på gata – der ble han i 9 år. Livet på gata var ikke lett. Det var preget av vold, gjengopprør og en kamp for tilværelsen. Royce dopa seg og slet med sinne og angst. 

"Vinteren var verst. Hver natt måtte jeg betale de eldste guttene penger for beskyttelse. Hvis ikke banket de meg opp og stjal teppet mitt."

Tusenvis av barn og ungdom i Sør-Afrika vokser opp i kriminelle og voldelige miljøer, uten trygge rammer og gode forbilder. De dropper ut av skolen, havner i lokale gjenger, blir utsatt for overgrep eller havner i fengsel. Ungdom på kant med loven blir sett på som et problem, og får ikke den hjelpen de trenger. 

Da Royce var 17 år kontaktet han KFUK-KFUM og ba om hjelp. For første gang i livet sitt ble han tatt på alvor og lyttet til. Der fikk han et sted å bo og støtte til å bli rusfri. Gjennom timevis med gruppeterapi og veiledning fikk Royce en ny start med fast jobb og en trygg inntekt. 

"KFUK-KFUM har gitt meg troen på meg selv og en drøm om en bedre framtid. Jeg drømmer om en egen familie og et liv langt borte fra rus og kriminalitet."


Mot alle odds tok Royce steget fra gata og inn i arbeidslivet, men fremdeles finnes det tusenvis av ungdommer som lever vanskelige liv. Gjennom traumearbeid, utdanning, jobb og trygge møteplasser vil vi gi ungdom på kant med loven en ny start. I tillegg får ungdom mulighet til å endre samfunnet slik at det blir mer rettferdig for alle.