Årsrapport 2020


Foto: Patrick Wanyiri

Last ned hele årsrapporten her

2020 ble et annerledes år. Koronapandemien fikk store konsekvenser for hvordan det var mulig å gjennomføre KFUK-KFUM Globals ordinære arbeid, både i Norge og i våre partnerland. Hverdagen ble snudd opp ned, men tematikken og de store utfordringene vi jobber for å løfte og løse, forsvant ikke selv om de tidvis forsvant fra medienes søkelys. Pandemien har skapt enorme utfordringer for en hel verden og satt viktige fremskritt innen fattigdomsbekjempelse og rettighetsarbeid flere steg tilbake.

Heldigvis har 2020 også vært preget av en enorm fleksibilitet fra partnere, frivillige, ansatte og andre samarbeidspartnere. Selv om det har vært et annerledes år, har det derfor også vært et inspirerende år. Det har vært inspirerende å se hvordan Sør-Sudan KFUK har lagt om traumerådgivningen til å være et digitalt tilbud gitt gjennom WhatsApp, fordi koronarestriksjoner gjorde det umulig å møtes fysisk. Det har også vært inspirerende å se hvordan Sør-Afrika KFUM omgjorde sine bygninger til midlertidige bosted for hjemløse, og hvordan YPM Tanzania har bidratt med viktig informasjon om smittevern til flere lokalsamfunn.

Det er også inspirerende å se bredden av det ordinære arbeidet som gjennomføres av dyktige partnere i hele verden. Vår felles visjon om å sammen bygge global rettferdighet og fred kommer til syne på mange ulike måter, og speiler unge menneskers virkelighet i de ulike kontekstene. I Kenya jobber Kenya KFUK med bekjempelse av radikal ekstremisme, i Palestina jobber Øst-Jerusalem KFUM med traumebehandling og rettighetsopplæring for ungdom og i Bangladesh er det et økende fokus på bekjempelse av klimaendringer. Med ulike metoder og fokusområder utfyller vi hverandre og står sammen i kampen for en mer rettferdig verden.

På tross av store utfordringer har vi klart å generere inntekter på linje med tidligere år, og det har vært stor aktivitet blant våre frivillige i Norge. Vi har arrangert seminarer og kurs, deltatt i den offentlige debatten og lansert flere politiske kampanjer. 2020 ble et annerledes år, men like fullt et år preget av fantastiske milepæler i arbeidet for en mer rettferdig verden!