Ungdomsdelegat på likestilling til FN


Vil du jobbe med likestilling i FN? LNU søker nå to ungdomsdelegater, med likestilling som fagfelt som blant annet vil delta i den norske delegasjonen til FNs kvinnekommisjon (CSW) i mars og som en ungdomsrepresentant i Nordisk Ministerråd.

YWCA-workshop om politisk påvirkning under FNs kvinnekommisjon.

Hvert år sender LNU ungdomsdelegater til en rekke FN-møter og fora for å representere LNUs politikk og for å være barn og unges representanter i internasjonal politikk. 

LNU søker nå to ungdomsdelegater med likestilling som fagfelt. Delegatene vil delta i den norske delegasjonen til FNs kvinnekommisjon (CSW) i mars. For å kunne søke må du nomineres av en av LNUs medlemsorganisasjoner, og vi i KFUK-KFUM-bevegelsen inviterer nå alle interesserte til å melde sin interesse for nominasjon. Søknadsfristen til LNU er 10. januar, men fristen for å søke nominasjon fra KFUK-KFUM er 8. januar klokken 12.00. Aktuelle kandidater vil nomineres samme dag, og få støtte fra KFUK-KFUM Global videre i søknadsprosessen. 

Som ungdomsdelegat er du forventet å ha et aktivt engasjement i rollen i hele perioden, ha kontinuerlig dialog med KFUK-KFUM-bevegelsen, og å bidra til at unge mennesker i hele Norge får mulighet til å komme med innspill for hva som skal frontes i FN av deg som ungdomsdelegat. 

Alle kandidater som ønsker nominasjon må sende et kort motivasjonsbrev til oss innen fristen. Brevet skal svare på følgende spørsmål: 

Motivasjonsbrev sendes Sunniva Håberg på e-post shaberg@yglobal.no innen 8. januar klokken 12.00. Kandidater mellom 18 og 26 år vil prioriteres, og mennesker av alle kjønn kan søke.

Les mer om utlysningen fra LNU her.