Programrådgiver med interesse for økonomi


Vi søker en person som kan være med å styrke vårt arbeid med oppfølging av partnere, med et særlig fokus på økonomi og innovasjon. Stillingen inngår i utviklings- og utvekslingsteamet, men det legges opp til et samarbeid med økonomileder, som har kontrollerkompetanse.


KFUK-KFUM Global er i vekst og utlyser en fast, 100% stilling. KFUK-KFUM Global er en utviklings- og solidaritetsorganisasjon som eies av KFUK-KFUM-speiderne og KFUK-KFUM Norge. Sammen med våre partnere i Afrika, Midtøsten og Asia jobber vi for å gi unge mennesker muligheter til å stå opp for seg selv og skape en verdig og trygg fremtid i en mer rettferdig verden. Vi jobber med fem tematiske områder i tråd med FNs bærekraftsmål: kjønnsrettferdighet, økonomisk rettferdighet, klimarettferdighet, rettferdig fred og god utdanning. Vi samarbeider med organisasjoner i Sør-Sudan, Uganda, Kenya, Tanzania, Etiopia, Sør-Afrika, Madagaskar, Palestina, Sri Lanka, Bangladesh, og snart også i DR Kongo. Vi søker en person som kan være med å styrke vårt arbeid med oppfølging av partnere, med et særlig fokus på økonomi og innovasjon. Stillingen inngår i utviklings- og utvekslingsteamet, men det legges opp til et samarbeid med økonomileder, som har kontrollerkompetanse. 

Arbeidsoppgaver:

Samarbeid med partnere, utvikling og oppfølging av prosjekter, budsjettering og rapportering, økonomioppfølging og kontrollervirksomhet, utvikling av gode digitale systemer for prosjekt- og økonomikontroll, skolere kolleger og partnere.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper: 

Vi tilbyr:

Stillingen innebærer en del reising til våre prosjektland. Lønn etter avtale. Pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Fleksitid og avspaseringsordning.

Søknadsfrist: 5. desember 2021. Send søknad med CV til live.bjorge@yglobal.no. For mer informasjon og spørsmål kontakt utenlandsleder Kristin Bjorå, kristin.bjora@yglobal.no eller assisterende daglig leder Live Bjørge, live.bjorge@yglobal.no.