Ledig stilling: koordinator for Operasjon Dagsverk 2021


KFUK-KFUM Global og Operasjon Dagsverk skal i 2021 samarbeide om en kampanje og ansetter en koordinator i et engasjement fra 1.8-30.11.2021 i 100% stilling.

KFUK-KFUM Global er en utviklings- og solidaritetsorganisasjon som eies av KFUK-KFUM-speiderne og KFUK-KFUM Norge. Sammen med våre partnere i Afrika og Asia jobber vi for å gi unge mennesker muligheter til å stå opp for seg selv og skape en verdig og trygg fremtid i en mer rettferdig verden. Vi jobber med fem tematiske områder i tråd med FNs bærekraftsmål: kjønnsrettferdighet, økonomisk rettferdighet, klimarettferdighet, rettferdig fred og god utdanning.

Med OD-prosjektet skal vi sammen med Sør-Afrika KFUM jobbe for at ungdom i risiko for å havne på kant med loven skal få fullført skolegangen sin og få gode framtidsmuligheter.

Vi søker en person som kan koordinere arbeidet med OD i fire måneder til høsten, i samarbeid med en prosjektgruppe i KFUK-KFUM Global og i tett kommunikasjon med Operasjon Dagsverks hovedkomite og sekretariat.

Arbeidsoppgaver

Ønskede kvalifikasjoner / egenskaper

Stillingen kan innebære en del reising i Norge, samt kvelds- og helgearbeid. Internasjonal uke gjennomføres de siste to ukene i oktober, og det forventes at ukene før og disse to ukene blir særlig travle. Lønn etter avtale. Fleksitid og avspaseringsordning.

Ny søknadsfrist 17. mai, med tiltredelse 1. august.
Søknad med CV sendes til live.bjorge@yglobal.no. For mer informasjon og spørsmål kontakt assisterende daglig leder Live Bjørge på e-post eller på telefon 90165005.