Ledig stilling: koordinator for Operasjon Dagsverk 2021


KFUK-KFUM Global og Operasjon Dagsverk skal i 2021 samarbeide om en kampanje og ansetter en koordinator i et engasjement fra 1.8-30.11.2021 i 100% stilling.

KFUK-KFUM Global er en utviklings- og solidaritetsorganisasjon som eies av KFUK-KFUM-speiderne og KFUK-KFUM Norge. Sammen med våre partnere i Afrika og Asia jobber vi for å gi unge mennesker muligheter til å stå opp for seg selv og skape en verdig og trygg fremtid i en mer rettferdig verden. Vi jobber med fem tematiske områder i tråd med FNs bærekraftsmål: kjønnsrettferdighet, økonomisk rettferdighet, klimarettferdighet, rettferdig fred og god utdanning.

Med OD-prosjektet skal vi sammen med Sør-Afrika KFUM jobbe for at ungdom i risiko for å havne på kant med loven skal få fullført skolegangen sin og få gode framtidsmuligheter.

Vi søker en person som kan koordinere arbeidet med OD i fire måneder til høsten, i samarbeid med en prosjektgruppe i KFUK-KFUM Global og i tett kommunikasjon med Operasjon Dagsverks hovedkomite og sekretariat.

Arbeidsoppgaver

Ønskede kvalifikasjoner / egenskaper

Stillingen kan innebære en del reising i Norge, samt kvelds- og helgearbeid. Internasjonal uke gjennomføres de siste to ukene i oktober, og det forventes at ukene før og disse to ukene blir særlig travle. Lønn etter avtale. Fleksitid og avspaseringsordning.

Søknadsfrist: 18. april, med tiltredelse 1. august.
Søknad med CV sendes til live.bjorge@yglobal.no. For mer informasjon og spørsmål kontakt assisterende daglig leder Live Bjørge på e-post eller på telefon 90165005.