Ledig stilling: innsamlingsrådgiver 40%


Vi søker nå en initiativrik og strukturert medarbeider som skal bidra til å øke organisasjonens inntekt gjennom mobilisering av frivillige, lokale grupper og andre samarbeidspartnere. Stillingen er et ettårig vikariat i 40% fra 1. august og kan kombineres med stillingen som kommunikasjonsrådgiver.

KFUK-KFUM Global er en utviklings- og solidaritetsorganisasjon som eies av KFUK-KFUM-speiderne og KFUK-KFUM Norge. Sammen med våre partnere jobber vi for å gi unge mennesker muligheter til å skape en mer rettferdig verden. Vi jobber med fem tematiske områder i tråd med FNs bærekraftsmål: kjønnsrettferdighet, økonomisk rettferdighet, klimarettferdighet, rettferdig fred og god utdanning. 

Som innsamlings- og mobiliseringsrådgiver vil du inngå som del av vårt innsamling- og kommunikasjonsteam. Der vil du sammen med innsamlingsrådgiver og resten av teamet jobbe med å mobilisere lokale grupper, folkehøgskoler og enkeltpersoner til å gjennomføre aktiviteter som skaper inntekter, samtidig som de som mobiliserer midler for oss får meningsfull informasjon og kunnskap om globale spørsmål. 

Arbeidsoppgaver:

(Oppgavene kan bli justert utfra den totale kompetansen i teamet)

Ønskede kvalifikasjoner:

Vi tilbyr:

Unge personer oppfordres til å søke. Stillingen vil inneholde noe kvelds- og helgearbeid. 

Søknadsfrist: 17. mai. Søknad med CV sendes til live.bjorge@yglobal.no. Presiser i emnefeltet hvilken stilling du søker på, eventuelt om du søker på denne sammen med stillingen som kommunikasjonsrådgiver. For mer informasjon og spørsmål om stillingen, kontakt Håvard Skjerdal på telefon 97788173.