Kommunikasjonsleder


Bli vår nye kommunikasjonsleder i fast stilling, 100%! 

KFUK-KFUM Global er en utviklings- og solidaritetsorganisasjon som eies av KFUK-KFUM-speiderne og KFUK-KFUM Norge. Sammen med våre partnere jobber vi for å gi unge mennesker muligheter til å stå opp for seg selv og skape en verdig og trygg fremtid i en mer rettferdig verden. Vi jobber med fem tematiske områder i tråd med FNs bærekraftsmål: kjønnsrettferdighet, økonomisk rettferdighet, klimarettferdighet, rettferdig fred og god utdanning. 

 Vi søker nå ny teamleder for vårt kommunikasjonsteam. Teamet jobber både med organisasjonens innsamlingsaktiviteter, og med organisasjonens fokus på politisk påvirkningsarbeid og holdningsskapende arbeid blant ungdom i Norge.

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

Vi tilbyr 

Unge personer oppfordres til å søke.   

Søknadsfrist: 7. august. Søknad med CV sendes til live.bjorge@yglobal.no. For mer informasjon og spørsmål om stillingen, kontakt Sunniva Håberg, telefon 98450617, epost: sunniva.haberg@yglobal.no.