Innsamlingskoordinator


Vi er i vekst og vil styrke innsamlingsarbeidet vårt for å nå enda flere og for å øke inntektene våre. Vi søker deg som har erfaring med innsamling, og som vil være med på å satse stort og tenke nytt rundt organisasjonens innsamlingsarbeid.


KFUK-KFUM Global er en utviklings- og solidaritetsorganisasjon som eies av KFUK-KFUM-speiderne og KFUK-KFUM Norge. Sammen med våre partnere jobber vi for å gi unge mennesker muligheter til å stå opp for seg selv og skape en verdig og trygg fremtid i en mer rettferdig verden. Vi jobber med fem tematiske områder i tråd med FNs bærekraftsmål: kjønnsrettferdighet, økonomisk rettferdighet, klimarettferdighet, rettferdig fred og god utdanning. Vi søker nå en initiativrik og strukturert medarbeider som skal bidra til å sikre organisasjonens inntekter fra faste givere og andre innsamlingsinitiativer. 

Vi er i vekst og vil styrke innsamlingsarbeidet vårt for å nå enda flere og for å øke inntektene våre. Vi søker deg som har erfaring med innsamling, og som vil være med på å satse stort og tenke nytt rundt organisasjonens innsamlingsarbeid. 

Som innsamlingskoordinator vil du jobbe som del av KFUK-KFUM Globals innsamling- og kommunikasjonsteam. Teamet jobber både med organisasjonens innsamlingsaktiviteter, og med organisasjonens fokus på politisk påvirkningsarbeid og holdningsskapende arbeid blant ungdom i Norge. Du vil jobbe tett med kolleger i teamet som bidrar i innsamlingsarbeidet. Vi ønsker tette bånd mellom innsamlingsarbeidet vårt og det politiske arbeidet vårt, fordi vi vi anser begge deler som aktiviteter som skal støtte opp under organisasjonens arbeid for å endre urettferdige strukturer i samfunn verden over. 

Arbeidsoppgaver 

Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper 

Vi tilbyr 


Unge personer oppfordres til å søke.   

Søknadsfrist: 27. mars. Søknad med CV sendes til live.bjorge@yglobal.no. For mer informasjon og spørsmål om stillingen, kontakt Sunniva Håberg, telefon 98450617, sunniva.haberg@yglobal.no.