Foredragsholder under OD2021


Vil du holde foredrag for KFUK-KFUM Global under årets Operasjon Dagsverk? Vi søker frivillige foredragsholdere fra hele landet og tilbyr kurs i foredragsteknikk, økt kunnskap om Sør-Afrika og temaer som ulikhet, utenforskap og rasisme, og en unik mulighet til å møte og engasjere ungdom i Norge for global rettferdighet.


KFUK-KFUM Global <3 Operasjon Dagsverk 

I mars bestemte norske elever at Operasjon Dagsverk 2021 (OD) skal gå til KFUK-KFUM Global sitt arbeid med ungdom i Sør-Afrika. Forskjellen på fattig og rik er enorm. Fattigdom og mangel på rettigheter og muligheter henger fremdeles mye sammen med hudfarge, selv om det er mer enn 25 år siden Apartheid ble avskaffet. Gjennom OD 2021 vil elever ved norske skoler lære mer om ulikhet, utenforskap og rasisme og samtidig bidra til at ungdommer i Sør-Afrika får hjelp til å fullføre skolen, de som har opplevd vold får hjelp og støtte, og ungdom blir tatt på alvor og lyttet til.

Vi trenger foredragsholdere i hele Norge 

OD handler om mer enn bare én dag. Inntektene fra dagsverket er viktig, men minst like viktig er informasjonskampanjen i forkant av OD-dagen. I to uker vil elever på ungdom- og videregående skoler lære om Sør-Afrika, internasjonale forhold og solidaritet. I denne perioden skal KFUK-KFUM Global holde hundrevis av foredrag om årets prosjekt på skoler rundt om i landet. Vi håper at dette kan gjennomføres fysisk, men digitale løsninger kan bli et nødvendig alternativ. Vi er derfor på jakt etter frivillige foredragsholdere fra hele Norge som kan stille opp på minst tre hverdager mellom 18. - 29. oktober. Oppdragene er ulønnede, men KFUK-KFUM Global vil dekke reise og opphold. I tillegg dekker vi reise og opphold til kurs i foredragsteknikk og årets tema 18. - 19. september i Oslo dersom det blir mulig å gjennomføre dette fysisk. Alternativt blir kurset holdt digitalt. 

Vi leter etter deg som

Vi kan tilby

Sånn kan du vise interesse

Dersom du har lyst til å bli foredragsholder kan du fylle ut påmeldingsskjema her. 
Søknadsfrist er 30. august. Har du spørsmål eller lyst til å bidra på en annen måte enn som foredragsholder kan du kontakte OD-koordinator Celia Lima: tlf 45116560, celia.lima@yglobal.no.