Bli et ToughRoad-team: Få en tur til Palestina


Nå kan du og noen venner få dekket en tur til våre partnere Palestina og Israel. Les mer om ToughRoad-teams og hvordan det fungerer her. Det er begrenset med behov, så vi kan ikke love at alle som søker får mulighet. Søknadsfristen er 1. mai.

Randi, Marie og Salima var del av et ToughRoad-team. Her etter en vellykket dag på Fredly folkehøgskole utenfor Trondheim.

Hva er ToughRoad

ToughRoad er et interaktivt, nettbasert, globalt handelspill som egner seg for grupper fra 80-140 personer. Dette gjennomføres først og fremst som lørdagsseminar på folkehøgskoler rundt om i Norge hvor hele elevmassen deltar. ToughRoads mål er å gi elevene opplæring i og øke bevisstheten deres rundt global, økonomisk urettferdighet. Under spillet får elevene roller som finnes i den globale handelsskjeden fra bøndene som dyrker kaffe til kaféene som selger den. Selve spillet varer i to til tre timer i tillegg til én time opplæring og introduksjon i forkant og en tyve minutter til oppsummering i etterkant.

Hva er et ToughRoad-team?

Som ToughRoad-team skal dere ha ansvar for å gjennomføre dette spillet på folkehøgskolene og ett team må belage seg på å bruke 4-5 lørdager på dette. Reisetid kommer i tillegg. KFUK-KFUM Global dekker alle reisekostnader. Du må være mellom 18 og 29 år for å være med i et ToughRoad-team.

Et ToughRoad-team består av fire personer. Disse fire har hver sin rolle med hvert sitt ansvar. 

Alle rollene har like mye ansvar, men den som er spilleder kommer til å være teamlederen. 


Hvordan blir man et ToughRoad-team?

Har du noen spørsmål?

Ingen spørsmål er for dumme, og vi er bare glade for å kunne gi deg mer informasjon. 

Kontakt Joachim Wallentin på e-postadressen joaw@kfuk-kfum.no eller telefon 952 33 506.