KFUK-KFUM Global


Vi en solidaritets- og bistandsorganisasjon som eies av Norges KFUK-KFUM og KFUK-KFUM speiderne i Norge. Sammen jobber vi for en mer rettferdig verden.


Sammen bygger vi global rettferdighet og fred

Vi mener at fattigdom og den skjeve fordelingen av ressurser i verden er et resultat av menneskeskapte systemer. Feilslått politikk har skapt fattigdom, og ved å forandre politikk og forbruksmønster kan vi skape en mer rettferdig verden. Vi arbeider for å gi mennesker nye muligheter og bygge sterke demokratiske lokalsamfunn. Prosjektene våre drives gjennom partnerskap med lokale organisasjoner, og vår målgruppe er unge mennesker og kvinner. 

Åpen, nestekjærlig, rettferdig, modig og kreativ

Disse verdiene preger alt vi gjør og danner grunnlaget for veivalg i arbeidet vårt. Vi er åpen for alle uavhengig av religion, etnisitet, legning, eller partipolitisk overbevisning. Vårt arbeid er bygget på kjærlighet til alle mennesker. Vi skaper en mer rettferdig verden og har troen på at den kan skapes ved å forandre menneskeskapte årsaker til fattigdom og urettferdighet. Vi skal også være modige og tørre å utfordre etablerte posisjoner i vårt eget nettverk og i samfunnet for øvrig.

  

KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge

KFUK-KFUM speiderne: er en av Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner med 11.000 medlemmer fordelt på 250 grupper over hele landet. De tilbyr speiderarbeid for barn og ungdom i alle aldrer.  Norges KFUK-KFUM: har som formålå utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. De vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt. KFUK-KFUM Global er eid av disse to organisasjonene.

KFUK og KFUM i verden

KFUK og KFUM finnes i over 140 land og når ut til omlag 70 millioner barn, ungdom og kvinner. Det gjør at KFUK-KFUM Global er del av et nettverk som dekker store deler av verden. Felles er trekantideologien om det hele mennesket med ånd, sjel og kropp, og arbeid for barn og unge basert på kristne grunnverdier. Internasjonalt arbeider YWCA (KFUK) og YMCA (KFUM) som to selvstendige organisasjoner. Ofte brukes forkortelsen Y for begge organisasjonene, derfor kaller vi oss for Y Global i internasjonale sammenhenger.

YMCA - Young Men’s Christian Association: ble grunnlagt i 1844, og er dermed en av de største og eldste bevegelsene i verden. YMCA jobber for sosial rettferdighet og fred for ungdom i deres respektive lokalsamfunn, uavhengig av religion, etnisitet, kjønn eller kultur. 

YWCA - Young Women's Christian Association: er et globalt nettverk av kvinner som arbeider for sosial og økonomisk utvikling i 125 land. Frivillighet, mangfold, inkludering og ansvar er viktige verdier for YWCA. 


KFUK-KFUM Speiderne | Norges KFUK-KFUM | World YWCA | World Alliance of YMCAs