Vil du reise til New York med YMCA?


I Februar arrangerer FNs økonomiske og sosiale råd et forum for ungdom. Tema er de nye bærekraftsmålene som trer i kraft i 2016. Vi søker en deltaker som kan jobbe sammen med Verdens KFUM for å fremme sivilsamfunnsengajement i New York og delta i opprettelsen av ressursgruppen til KFUM.

De nye bærekraftsmålene skal diskuteres i New York med FNs økonomiske og sosiale råd 

KFUM er den største ungdomsorganisasjonenen i verden. De siste årene har organisasjonen begynt å bruke denne muligheten på alvor. Gjennom å utarbeide politikk på klimaområdet og delta på internasjonale klimaforhandlinger har unge mennesker fra hele verden fått muligheten til å bruke sitt klimaengasjement i organisasjonen. Dette arbeidet skal utvides til også andre områder i 2016. KFUM skal starte en ressursgruppe for sivilsamfunnsengasjement ("civic engagement"). Vi søker en person som ønsker å bidra til dette arbeidet som vil dra til New York i Februar for å delta på FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) sitt sivilsamfunnsforum. Forumet vil ha fokus på de nye bærekraftsmålene. 

Vi søker en person til KFUM sin ressursgruppe og til å representere KFUK-KFUM Global i FN

Ønsker du å være en ressursperson i oppstartelsen av KFUM sin ressursgruppe for sivilsamfunnsengasjement? Vil du reise til New York og delta på FNs økonomiske og sosiale råd sitt forum? Vi søker en representant som vil reise til New York i starten av Februar og som ønsker å engasjere seg videre i KFUM sitt arbeid. 

Send din CV og motivasjonsbrev til Sven Larsen innen Søndag 27. desember 2015. CV og motivasjonsbrev må være på engelsk.