Vi søker rapportforfatter


KFUK-KFUM Global søker en rapportforfatter til arbeid med en rapport om Sør Sudan.

KFUK-KFUM Global er en utviklings- og solidaritetsorganisasjon eid av Norges KFUK-KFUM og KFUK-KFUM-speiderne i Norge. Vi jobber for å gi ungdom og kvinner kunnskap om sine rettigheter og mulighet til å ta del i aktiviteter som sikrer økonomisk trygghet, tilgang på mat og helsetjenester, og fredsbygging. Gjennom vårt arbeid treffer vi hvert år flere enn 25.000 barn, ungdom og kvinner. Mer enn 50.000 liv påvirkes av det arbeidet vi driver i samarbeid med lokale partnere i 13 land, og vi er stolte av å drive vårt arbeid svært effektivt, for å få mest mulig ut av hver innsamlet krone. Gjennom informasjons- og kampanjearbeid gir KFUK-KFUM Global ungdom kunnskap om internasjonale strukturer som hindrer rettferdighet og mulighet til å utfordre disse. 

Vi skal skrive en rapport basert på materiale fra vårt traumebehandlingsprogram i Sør Sudan. Siden 2014 har vi i samarbeid med KFUK i Sør Sudan drevet et program for traumebehandling blant befolkningen i Sør Sudan og Sør-Sudanske flyktninger i Uganda. Materialet vi har samlet fra traumebehandlingen skal bearbeides og analyseres av rapportforfatteren. Rapporten skal samtidig sette traumebehandlingsprogrammet inn i en større sammenheng og knytte arbeidet til FNs resolusjon 2250 og 1325. 

Rapportforfatter vil forholde seg til en prosjektgruppe med stor kjennskap til prosjektet i Sør Sudan som skal støtte arbeidet med rapporten, samt en referansegruppe fra KFUK-KFUM Global som skal sikre relevansen av rapporten og den faglige gjennomføringen. 

Arbeidsoppgaver

Ønskede kvalifikasjoner 

Personlige egenskaper

Vi tilbyr 

En spennende mulighet til å jobbe med nytt datamateriale som kan belyse et område som ikke tidligere har fått mye oppmerksomhet. Oppdraget honoreres med 50 000,-
Søknadsfrist: 31.05.2017. Send søknaden med CV til: fredrik@kfuk-kfum.no For mer informasjon og spørsmål om stillingen kontakt daglig leder Fredrik Glad Gjernes på tlf. 90673106 eller på email fredrik@kfuk-kfum.no