Vi må oppdra gutter til å bli menn


Vi må endre samfunnets forståelse av hva det vil si å være en ekte mann. Bare da kan vi oppdra gutter til å bli menn, og til å stå først i rekken i kampen for alle menneskers rettigheter.

Foto: Sofie Nordvik

De siste årene har organisasjoner som KFUK og KFUM bidratt stort i kampen for jenter og kvinners rettigheter, men det er fremdeles mye som gjenstår før vi har full likestilling mellom kjønnene. En ting som kan hjelpe, er å ikke glemme rollen gutter og menn kan spille.

I likestillingsarbeid gjør vi oss ofte opp en del antagelser om gutter og menns helse. Menn blir ofte sett på som aggressive og som en kilde til vold, og sjeldent som ofre. Vi antar oftere at menn har det ok, og at vi ikke har de samme behovene som kvinner. Dette har ført til at verden har lukket øynene for virkeligheten mange unge gutter og menn vokser opp i – en virkelighet som ofte er preget av skadelig maskulinitet.

Det er behov for at vi tar et steg tilbake og forstår de grunnleggende årsakene til at en skadelig mannskultur oppstår. En nøkkel kan være å tilby bedre arenaer for sosialisering mellom menn. Det er åpenbart også behov for et større fokus på menns psykiske helse når vi ser at menn topper selvmords- og dopmisbruksstatistikkene, flere er involvert i gjengkriminalitet og at menn i større grad radikaliseres inn i voldelige grupper.

Rigide kjønnsrollemønster gjør både menn og kvinner sårbare, og vi må derfor jobbe på en måte som adresserer denne utfordringen. Vi må slutte å se en annen vei mens vi unnskylder upassende oppførsel med et sukk og et «gutter er gutter». Vi må gjøre likestillingskampen til en kamp mot skadelige stereotyper, ikke til en kamp mellom kjønnene. Vi må endre samfunnets forståelse av hva det vil si å være en ekte mann. Bare da kan vi oppdra gutter til å bli menn, og til å stå først i rekken i kampen for alle menneskers rettigheter.

Skrevet av Asman Salim,
SRHR-rådgiver i KFUK-KFUM Global på utveksling fra Africa Alliance of YMCA