Vi er bekymret for H&Ms arbeidere


En ny rapport viser at H&M ligger langt bak skjema med å sikre trygge arbeidsplasser i Bangladesh.

H&M svarer at rapport ikke er korrekt, fordi undersøkelsen baserer seg på gamle tall, og lover at fabrikkene er trygge.

Finn rapporten her: http://www.cleanclothes.org/news/press-releases/2015/10/01/h-m-fails-to-make-fire-and-building-safety-repairs-in-bangladesh

I etterkant av fabrikkollapsen på Rana Plaza i Bangladesh gikk en internasjonal koalisjon av organisasjoner som jobber for å styrke arbeideres rettigheter sammen om å forfatte en lovlig bindende avtale. Avtalen «the Accord on Fire and Building Safety» («the Accord») forplikter dem som har signert avtalen til å iverksette renovasjoner av fabrikker. Målet er å bøte på pressende sikkerhetsfeller, stille med midler for å finansiere renovasjonene og å stoppe avtaler med fabrikker som ikke klarer å oppfylle kravene på en tilfredsstillende måte. KFUK-KFUM Global er glade for at H&M signerte avtalen som det første konsernet i verden. Mer enn 200 selskaper har siden signert «the Accord».

I 2015 har det blitt gjennomført inspeksjoner av en rekke fabrikker i Bangladesh. Dette er fabrikker som H&M selv klassifiserer som gull- og platinafabrikker, deres standard for å vise at fabrikkene er de beste i leverandørkjeden når det kommer til blant annet arbeiderrettigheter. Inspeksjonene gjennomført i år viser imidlertid at renovasjonene er dramatisk langt bak skjema. 518 brudd på strukturelle sikkerhetskrav, 836 brudd på brannsikkerhet og 650 brudd på elektrisk sikkerhet ble funnet på de 32 fabrikkene som ble inspisert. Rapporten med resultatene av inspeksjonene i sin helhet er vedlagt dette brevet.

KFUK-KFUM Global jobber for å bygge sterke demokratiske samfunn hvor alles rettigheter er ivaretatt. Vi jobber med utviklingsprosjekter i blant annet i Bangladesh, og med informasjonsarbeid og politisk påvirkning for en mer rettferdig verden. Arbeideres rettigheter er viktig for oss, og vi tok i 2013 initiativ til en kampanje hvor vi oppfordret medlemmer i KFUK-KFUM bevegelsen i Norge til å ta en pause i shopping på H&M. Bakgrunnen for boikotten var H&Ms TV-progammet «Kalla Faktas» avsløringer på H&Ms fabrikker i Kambodsja og hemmelige leverandørlister. H&M har siden den gang kommet langt, og vi er glade for deres innsats for å forbedre vilkårene i hele leverandørkjeden. Vårt felles medlemskap i Initiativ for Etisk Handel setter vi stor pris på, og vi er fornøyde med de forbedringene selskapet har gjort siden innmelding i 2013. Dere oppgir i årsrapporten for 2013 at å ha fundamentale sikkerhetsbestemmelser på plass er et minimumskravførdere inngår et samarbeid med en fabrikk. Vi synes da det er merkelig at de 32 fabrikkene som i år er inspisert ikke lever opp til standard.

Vi sender derfor med dette denne bekymringsmeldingen til H&M Norge som representant for H&M internasjonalt. Hva gjør H&M for å etterleve sikkerhetsplanene dere har forpliktet dere til å følge? Hva er deres kommentar til rapporten vedlagt og de forsinkelsene i renovasjoner som det blir pekt på i rapporten?