Unge palestinere etablerer elevråd

I 2018 jobbet tusenvis av norske skoleungdom inn penger til KFUK-KFUM Global sitt Operasjon Dagsverk-program i Palestina. Siden da har Palestina jobbet med å etablere elevråd og studentdemokrati i masse skoler rundt om på Vestbredden.

Da korona kom i mars 2020 gjorde nasjonale smittevernregler at Palestina KFUK ikke lengre fikk lov til å fortsette i skolene. Elevene ville imidlertid veldig gjerne fortsette arbeidet og man fikk derfor en løsning hvor større og mindre elevrådsgrupper og ungdomsgrupper møttes digitalt eller fysisk utenom skoletid. Det kuleste skjedde i desember 2020, da 18 gutter og 19 jenter fra de ulike lokale elevrådsgruppene – etter et demokratisk valg – ble valgt inn til KFUKs nasjonale studentparlament.

Parlamentsmedlemmene er valgt inn av medstudenter og representerer tusenvis av palestinsk ungdom. Målet er å skape unge og aktive samfunnsborgere som kan være med å løfte stemmene til palestinske ungdom. Dette skal de gjøre gjennom å øke ungdomsmedvirkning i lokale palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner, gi ungdom kunnskap og mulighet til å ta del i politiske prosesser samt å forstå viktigheten av åpenhet og demokrati. Studentparlamentet har møttes digitalt hver torsdag siden desember, men den 29. mai i fikk de mulighet til å for første gang hilse på hverandre fysisk. Et møte ble holdt i Ramallah. 

Foto: Young Citizen Project

Vi spurte unge palestinere i Palestina KFUKs program om hva de syns om å være med i elevrådet, og hvordan de har tilpasset seg den nye, digitale hverdagen:

 Zaina, 15, Tubus
Korona har hatt stor innvirkning på livene våre. Før pandemien var jeg en som likte å gå på besøk til venner, men nå er jeg bare hjemme. Digital undervisning er vanskelig for mange, og dette har også gjort elevrådarbeidet utfordrende. Nå møtes vi på Zoom! 

 Seenar, 16, Ramallah
Jeg har drømt om å være med å forandre verden siden jeg var et barn, og har alltid tenkt at det man vil få til, det klarer man. Og nå er jeg med i elevrådet og stolt av det! Jeg har lært å tenke utenfor boksen, fått nye erfaringer, lært mye og mestrer nye oppgaver som kommer min vei. Det er takket være elevrådet! Jeg lærer mye om hvordan jeg kan bidra i samfunnet, og jeg har lært at min stemme betyr noe, og at jeg ikke må gi opp. Vi klarer å få til det vi vil hvis vi jobber for det! 
 
Anas, 15, Bethlehem
Elevrådet består av unge fra hele Vestbredden. Vi har møttes ukentlig på Zoom og bruker disse møtene til å bli kjent med hverandre, planlegge aktiviteter og å møte lokalsamfunnene våre. Vi er med i ulike komiteer, og jeg er med i oppfølgingskomiteen, som betyr at jeg er med å følge opp arbeidet vi allerede har startet og kommer med forslag til hvordan vi kan gjøre forbedringer. Disse seks månedene har lært meg så mye om kommunikasjon og samarbeid, og det har vært en fantastisk opplevelse. 

Dette prosjektet støttes av midlene vi fikk tildelt gjennom Operasjon Dagsverk i 2018. Les mer om OD-prosjektet i Palestina her!

Ønsker du å støtte ungdomsarbeidet i Palestina og hos våre andre partnere? Bli fast giver! Beløpet er valgfritt og som giver vil du motta oppdateringer om vårt arbeid gjennom bladet Globalnytt to ganger i året. 

Hvis du har spørsmål om giverforholdet ditt, ønsker å øke beløpet på en eksisterende avtale eller har andre spørsmål, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på tlf 22 99 15 90 eller ved å sende en epost til global@kfuk-kfum.no. Tusen takk for din støtte!