Tro til handling


Tro til handling er KFUK-KFUMs ressurshefte til menigheter og grupper som ønsker å gjøre diakoni til en integrert del av ungdomsarbeidet.

Heftet inneholder en samling økter, andakter, aktiviteter og tips og er utviklet med støtte fra Kirkerådet. 

Last ned heftet her (lenke)

Diakoni handler om å gjøre tro til handling. Om nestekjærlighet i praksis, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Sammen med Kirkerådet gir KFUK-KFUM i høst ut et ressurshefte for menigheter og grupper som vil sette ung diakoni på agendaen. Vi ønsker å gi menigheter og ungdomsgrupper enkle verktøy og metoder som hjelper dem å gjøre diakoni til en integrert del av ungdomsarbeidet. 

Ressursmateriell

Tro til handling er en samling økter, andakter, aktiviteter og tips som inspirerer til å sette fokus på hva slags type fellesskap vi bygger og hvordan vi kan stå opp for andre og opp mot urett. Tro til handling er utviklet i samarbeid med og testet på ungdomsgrupper og ungdomsledere fra hele landet. Materiellet fokuserer på tre områder som er særlig viktige for å være en synlig og troverdig aktør lokalt, inkluderende fellesskap, stå opp for andre - lokalt, stå opp for andre - globalt.