Hvordan lage fred i Sør-Sudan?


Vi har møtt Jimmy i KFUK Sør-Sudan som forteller om deres arbeid.FORTELL LITT OM OPPVEKSTEN DIN OG VEIEN FRAM TIL DITT ENGASJEMENT I KFUK.

Jeg ble født 23.september 1986. Moren min døde kort tid etter fødselen, faren min ble sendt i krig, og jeg hadde mine første leveår hos onkelen min. Jeg var liten, tynn og onkelen min hadde ikke stor tro på meg. Heldigvis tok min tante ansvar. Da jeg var 9 år ble jeg sendt på skole for flyktninger i Uganda. Fram til jeg var 20 år, finansierte jeg skole og studier med mange småjobber og skolestipender. 

Jeg ble født 23.september 1986. Moren min døde kort tid etter fødselen, faren min ble sendt i krig, og jeg hadde mine første leveår hos onkelen min. Jeg var liten, tynn og onkelen min hadde ikke stor tro på meg. Heldigvis tok min tante ansvar. Da jeg var 9 år ble jeg sendt på skole for flyktninger i Uganda. Fram til jeg var 20 år, finansierte jeg skole og studier med mange småjobber og skolestipender.

I 2007 dro jeg tilbake til Sør-Sudan. Jeg var arbeids- ledig, og på jakt etter en meningsfull hverdag. Jeg be- gynte derfor som frivillig hos KFUK i byen Yambio vest i Sør-Sudan på grensen til Kongo og Den Sentral-Afri- kanske republikk. Her hadde jeg mange venner, jeg ble engasjert i fritidsaktivitetene og fant mye glede.

I 2009 ble jeg tildelt plass og stipend på juss-studiet ved Universitetet i Juba. Samtidig som jeg studerte holdt jeg kontakten med KFUK. Som frivillig i KFUK fikk jeg muligheter til å utvikle mine evner, blant annet med å snakke foran mange folk, koordinere og planlegge program, skrive og rapportere. Dette var til stor hjelp på studiet.
KAN DU SI LITT OM DIN NÅVÆRENDE JOBB?
Nå jobber jeg som juridisk assistent hos KFUK i Sør-Sudan. Jobben min handler om å veilede mennes ker som kommer til våre rådgivningssentere. Mange av sakene handler om vold i nære relasjoner. Ofte er det kvinner som tar kontakt for å finne ut av hvilke juridis- ke rettigheter de har, hvordan de kan gå fram for å få mannen med i ekteskapsrådgivning, eller i verste fall, hjelp til å skilles fra mannen. Noen saker er for alvorlige til at rådgivningssenteret kan håndtere alt alene, som for eksempel voldtektssaker, barnevold, tortur, psykiske lidelser eller HIV/AIDS. Da er vi viktige støttespiller inn mot sykehus og politi.
KAN DU GI OSS ET EKSEMPEL PÅ EN DAG PÅ KONTORET?
Dagene på kontoret varierer. Men som regel starter vi hver dag med en bønn. Dette skaper en god start på dagen. Deretter møter vi ulike mennesker gjennom dagen. Jeg vil fortelle dere om en dag i februar i år.

Jeg kommer til kontoret rundt 08.30. Jeg er på vei inn til morgenbønn, men det sitter allerede en kvinne og venter på meg. Jeg viser henne inn på rommet, og hun begynner umiddelbart å gråte. Jeg introduserer meg selv, gir en beskrivelse av hva vi kan hjelpe henne med, og understreker at det som blir sagt her blir mellom oss inntil klienten ønsker noe annet. Kvinnen forteller at hun har vært gift i over fire år, og at ekteskapet var fylt av kjærlighet i begynnelsen. Mende har slitt med å bli gravide. Nå ønsker mannen å gifte seg med en annen kvinne. Han har forlatt henne, og hun står igjen alene. Hun drømmer om å starte et nytt liv med en annen mann, men er redd for hva som kan skje hvis hun gjør dette uten å være formelt skilt fra sin nåværende mann.

Jeg råder henne til å prøve å ta kontakt med sin egen og mannens familie for å løse situasjonen. Samtale og kom- munikasjon er ofte den beste veien å gå, og i Sør-Sudan er det vanlig at familiene involveres når store avgjørelser skal tas. I følge loven kan hun ikke gifte seg med en annen mann før de formelt er skilt, så det kan ta litt tid før hun kan starte et nytt liv.

Mitt neste møte er med en ung kvinne på 25 år. Hun forteller at hun akkurat er ferdig med å studere, og gledet seg til å starte på et nytt kapittel i livet. Under studiene tok familie og slektninger godt vare på henne, og hjalp henne mye, og hun lovet at hun ikke skulle gå inn i noe kjærlighetsforhold før studiene var over. Mot slutten av studiene møtte hun en mann, de ble kjærester, og hadde sex. Men etter at de hadde sex har ikke mannen gitt lyd fra seg. Hun er livredd for å ha skapt vanære over familien nå som hun ikke lenger er jomfru, men heller ikke gift. Vi blir enige om at jeg skal forsøke å ta kontakt med kjæresten for en felles samtale. Jeg forsikrer henne om at hun ikke har brutt noen juridiske lover ved å ha sex etter fylte 25 år.  
HVORFOR ER SAMARBEIDET MED KFUK I NORGE VIKTIG?
KFUK i Sør-Sudans samarbeid med KFUK i Norge har stor betydning for vårt arbeid. Via KFUK-KFUM Global har vi fått kunnskap om traumebehandling og rådgivning. Vi har syv rådgivningssentere over hele landet takket være økonomisk støtte fra faste givere og Norad. Uten denne støtten hadde vi ikke kunne hjulpet så mange kvinner og menn, barn og ungdom. 2000 mennesker mottok støtte via våre programmer i 2015.
HVA HÅPER DERE I KFUK I SØR-SUDAN Å OPPNÅ DE NESTE ÅRENE?
De neste årene ønsker vi at flere skal få den hjelpen de ønsker og trenger. Vi skal ha godt trente rådgivere, som omfavner forskjeller, ser styrker og skaper gode og trygge forhold mellom mennesker. KFUK i Sør-Sudan bidrar til bedre mental helse og sosiale forhold i lokalsamfunn, dette må anerkjenner og synliggjøres enda mer de neste årene.