SUNNFJORD FOLKEHØGSKOLE FOR KAMAM FOLK HIGH SCHOOL 

Tusen takk for at du har bidratt til å samle inn pengar til folkehøgskulen på Sri Lanka! På grunn av din innsats i løpet av året på Sunnfjord Folkehøgskule, får ungdom på Sri Lanka nye moglegheiter til å skape eit betre liv for seg sjølv og menneska rundt. Utan Sunnfjord folkehøgskule sitt langvarige engasjement ville ikkje dette skjedd. Tusen takk!

Ver med videre og få ei velkomstgåve! 
Du kan fortsatt vere med vidare på laget og bidra til at fleire elevar får gå på Kamam FHS og få viktige erfaringar som førebur dei til arbeidslivet. Ved å bli fastgivar med 50,-/mnd. er du del av eit stort lag som til saman vil bidra til arbeidet på Sri Lanka. Når du har blitt givar får du ei velkomstgåve i posten som takk!

Bli fast givar no!

Engasjer deg i arbeidet til KFUK-KFUM Global!
Om solidaritetsarbeidet dette folkehøgskoleåret gav meirsmak kan du bli med å lære meir om korleis verda er urettferdig og kva dette betyr for vanlege menneske verda rundt. Ta eit aktivt val og engasjer deg, og få med deg andre på å jobbe for ei meir rettferdig verd. Registrer deg for å bli med på laget i 2021!  

Engasjer deg!