SUNNFJORD FOLKEHØGSKOLE FOR KAMAM FOLK HIGH SCHOOL 

Tusen takk for at du har bidratt til å samle inn pengar til folkehøgskulen på Sri Lanka! På grunn av din innsats i løpet av året på Sunnfjord Folkehøgskule, får ungdom på Sri Lanka nye moglegheiter til å skape eit betre liv for seg sjølv og menneska rundt. Utan Sunnjord folkehøgskule sitt langvarige engasjement ville ikkje dette skjedd. Takk! 

Ver med videre! 

Du kan fortsette å stå saman med ungdom på Sri Lanka ved å bli fast givar til prosjektet. Då bidreg du til at fleire elevar får gå på Kamam FHS og få viktige erfaringar som førebur dei til arbeidslivet. Jo fleire elevar som gir 50 kr i månaden, jo bedre! 

Bli fast givar no!