Statusrapport fra våre partnere i TanzaniaPå slutten av fjoråret sto våre partnere i Tanzania med flere enn 35 spare- og investeringsgrupper, med omtrent 1000 medlemmer tilsammen. Disse medlemmene har fått opplæring i entreprenørskap og forretningsutvikling. Mer enn 66 prosent av medlemmene i spare- og investeringsgruppene rapporterer om forbedret levestandard på grunn av bedre muligheter med tanke på levebrød eller sparing. De har nå råd til bedre og sunnere måltider, sender barna til skolen og kan også kjøpe medisiner.


Ungdomsgruppene i Tanzania har også jobbet mye med klima og miljø. I 2021 fikk 673 ungdommer opplæring i klimatiltak og miljøspørsmål. Disse ungdommene ble med i klimagrupper og mobiliserte ytterligere 912 ungdommer til å bli med i disse gruppene. De fungerer som mentorer for andre studenter på skoler, og utdanner andre ungdommer rundt viktigheten av klimatiltak og miljøatferd.

289 ungdommer ble opplært i påvirkningsarbeid med fokus på klimatiltak og reduserte ulikheter. Disse ungdommene har engasjert seg i lobbyvirksomhet med lokale beslutningstakere for å sørge for forbedringer i lokalsamfunnene deres. For eksempel har medlemmene i klimagruppene satt i gang påvirkningskampanjer for å forby plastposer i Tanzania. En av elevene ved en ungdomsskole, som også er med i klimagruppene, har etablert sin egen planteskole hvor han selger trær og planter trær i landsbyen. Påvirkningsarbeidet har også ført til at Lushoto-rådet instruerer alle grunnskoler og videregående skoler til å tilby måltider til elever for å sørge for regelmessig oppmøte, forbedret oppmerksomhet i studiene samt for å jobbe imot frafall i skolen.

Ilula KFUK jobber mye med utdanning og myndiggjøring i deres arbeid. Her har skolebesøk fra speidergrupper ført til aktiv involvering av elever i skolen. Antallet speidere har økt og ungdomsspeidergrupper på 11 skoler har etablert inntektsbringende prosjekter som å jobbe med kyllinger, geiter, birøkt, planteskoler og grønnsakshager. Dette har hjulpet ungdommen med å forstå konseptet med bedriftsetablering og å utvikle ferdigheter innen entreprenørskap. Speiderarbeidet har bidratt til positiv atferdsendring som tillitsbygging, bedre helse og sosiale evner.Som fastgiver bidrar du til at våre partnere kan fortsette sitt viktige arbeid med å ivareta kvinners og unge menneskers rettigheter, og til at vi kan drive påvirkningsarbeid både i Norge og partnerlandene våre for å sammen bygge global rettferdighet og fred. Bli giver i dag!