Klimagruppe i verdens YMCA


Bli med i YMCA sin internasjonale arbeidsgruppe for klimaspørsmål!

Aktivister fra YMCA-RGE på demonstrasjon for en mer rettferdig klimapolitikk. Foto: YMCA
Tekst: Kjersti Jåvold Landmark, koordinator for YMCA-RGE.

Som verdens største barne- og ungdomsbevegelse er YMCA forpliktet til å handle på vegne av ungdom og kommende generasjoner. Vi ønsker oss en verden vi kan være trygge i og som er bærekraftig også i de kommende århundrene. For å komme dit, er det viktig å lære hvordan situasjonen er i andre land og hva ungdom i samme bevegelse gjør i sine lokale og nasjonale organisasjoner. Derfor finnes YMCA Resource Group on Environment.

YMCA-RGE er en onlinegruppe som møtes på månedlig basis for å diskutere utfordringer knyttet til klima. Den er åpen for alle som har YMCA-tilknytning (i Norge: KFUK-KFUM-tilknytning), og består i dag av medlemmer fra alle verdensdeler. På onlinemøtene blir det som foregår på klimafronten i de ulike landene løftet frem. Det er et sted å dele erfaringer, bekymringer og håp for fremtiden. Vi jobber med kampanjer, holder kurs og er med på å arrangere Camp Climate – en camp for ungdommer fra hele verden som deltar på FNs klimatoppmøter. Sammen drar vi YMCA i en grønnere retning.

YMCA-RGE representerer World YMCA (verdensalliansen) i FNs internasjonale fora, spesielt på klimatoppmøtet. På disse toppmøtene har World YMCA den største og mest mangfoldige delegasjonen fra sivilsamfunnet. Gjennom disse delegasjonene har også KFUK-KFUM Global vært godt representert, og fått være med å påvirke klima- og miljøprofilen til World YMCA. 

Styrken til YMCA-RGE er at den gir mulighet for ungdom fra hele YMCA-bevegelsen til å jobbe for klima- og miljørettferdighet. Det er ikke alle land som har en åpen, offentlig debatt som i Norge, men via YMCA får ungdom lære, jobbe og påvirke internasjonale prosesser slik at vi kan være sikre på at vi kan leve trygt og rettferdig, også i fremtiden.