Sammen for inkludering i Sør-Sudan


Akkurat nå befinner jeg meg i Kapoeta, en by i det sørøstlige Sør-Sudan for å lære mennesker med nedsatt funksjonsevne om sine rettigheter. Til vanlig jobber jeg i Juba som programkoordinator for prosjektet TOFI (Together for Inclusion). Prosjektet handler om inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne gjennom opplæring av rettigheter, påvirkningsarbeid mot ulike institusjoner, holdningsendrende arbeid, spare- og investeringsgrupper, inkluderende utdanning og psykososial støtte. Vi jobber særlig med å styrke organisasjoner for og av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Akkurat nå jobber vi aktivt med å påvirke myndighetene til å forplikte seg til å følge FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter.

I Sør-Sudan er det knyttet mye overtro til mennesker med nedsatt funksjonsevne, blant annet at hvis man kjøper varer av dem kan man bli smittet av samme "forbannelse". Det er nå ett år igjen av prosjektet, men jeg kan allerede se store holdningsendringer i samfunnet, blant familiemedlemmer og hos deltakerne selv. De blir nå i større grad sett på som mennesker med en tilstand, og i mindre grad utstøtt og overlatt til seg selv.

Prosjektet skaper fremtidshåp, særlig for ungdom. De får en plattform der de kan realisere sitt potensiale, få en følelse av tilhørighet og nye muligheter. Ikke minst får de støtte til å tro på seg selv igjen og få kunnskapen og støtten de trenger for å kjempe for sine rettigheter. Josephine ble medlem av en av Peacemaker-gruppene våre fordi hun ønsket å kjempe for døves rettigheter og realisere drømmen sin som modell, etter at hun selv ble døv som barn. Etter at hun vant missekonkurransen Miss Deaf East Africa, har hun brukt tiden sin som aktivist og startet sin egen organisasjon med støtte fra TOFI og KFUK-KFUM Global. 

Jeg innså hvor mye prosjektet betyr da en av deltakerne fortalte meg at han for første gang følte seg som et menneske etter å ha blitt invitert til å være med på prosjektet. Sør-Sudan har i mange år vært preget av borgerkrig og uro, og ungdommene her trenger fremtidshåp. Endring er en gradvis prosess, men jeg er håpefull for fremtiden til Sør-Sudan, særlig når jeg ser de store endringene vi har klart å skape på bare 3 år. Jeg er sikker på at etter dette prosjektet er ferdig vil, endringene fortsette å vokse fordi vi har bygget et godt grunnlag de kan bygge videre på.
Artikkel skrevet av Roseanne Rajema, programkoordinator for Together for Inclusion i Sør-Sudan KFUK, først publisert i Globalnytt 2, 2021.