Ungdom på kant med loven i Sør-Afrika

Ingen andre steder på jorden er det større forskjell på rik og fattig enn i Sør-Afrika. Det har gått mer enn 25 år siden landet ble et demokrati og alle fikk like rettigheter uavhengig av hvilken farge de hadde på huden. Likevel lever over halve befolkningen i fattigdom. Fattigdom og mangel på rettigheter henger fremdeles mye sammen med hudfarge. Det er urettferdig at hudfargen din og hvilken side av veien du er født på skal bestemme hvilke muligheter du får i livet.
Venstre og høyre side av veien
Kontrastene er store og tydelige i Sør-Afrika. Er du født på venstre side av veien kan du bo i et utrygt nabolag, ha et dårlig skoletilbud, ha lange ventelister til lege, måtte dele do med hele gata, og er mer utsatt for vold og overgrep. 
På høyre side av veien bor man i et trygt nabolag, med gode skoletilbud, god tilgang til helsetjenester, eget bad med toalett, og du er mindre utsatt for kriminalitet.

Det er ikke fargen på huden din eller hvilken side av veien du bor på som skal bestemme hvilke muligheter du får i livet.

Rasisme i Sør-Afrika

I Sør-Afrika var det lenge ulovlig å være kjæreste med noen med en annen hudfarge enn deg selv. Hele befolkningen ble delt opp i grupper ut ifra hvilken hudfarge de hadde. Var du hvit hadde du fulle rettigheter og de beste jobbene. Var du svart eller farget fikk du bare lov til å bo i utvalgte områder, og trengte spesiell tillatelse for å være i hvite områder. Alt dette var en del av den rasistiske politikken i Sør-Afrika, kalt apartheid.

"KFUK-KFUM har gitt meg troen på meg selv og en drøm om en bedre framtid. Jeg drømmer om en egen familie og et liv langt borte fra rus og kriminalitet."

Royce vokste opp sammen med foreldrene sine i et hardt nabolag i Sør-Afrika. Oppveksten var preget av utrygghet, alkohol, vold og mangel på gode rollemodeller. Han er en av mange unge som ender opp på gata, men som fikk hjelp av Sør-Afrika KFUM. Men fremdeles finnes det tusenvis av ungdommer som lever vanskelige liv. Gjennom traumearbeid, utdanning, jobb og trygge møteplasser vil vi gi ungdom på kant med loven en ny start. I tillegg får ungdom mulighet til å endre samfunnet slik at det blir mer rettferdig for alle.

Gi en gave og støtt unge mennesker som Royce