Regjeringsplattformen 2019


Synes du det er vanskelig å sile ut de viktigste poengene fra den nye regjeringsplattformen? Her er en oversikt over noe av det som er viktigst for oss!


Last ned og les hele regjeringsplattformen her: regjeringplattform_2019.pdf

I den nye regjeringens politiske plattform finner vi saker som byr på både ris og ros. Det er gode klimatiltak, men som visner når vi sammenligner dem med oljepolitikken, urovekkende posisjoner i forbindelse med Palestina og Israel, politikk som gir grunn til optimisme for en etikklov og mye, mye mer. I denne artikkelen har vi trukket frem fem enkeltsaker som er viktig for oss og våre partnere. 

KLIMA

Regjeringen vil:

En mer ambisiøs klimapolitikk, der Norge forplikter seg til å kutte mer hjemme og bidra til mer klimafinansiering ute er helt avgjørende for å møte klimaendringene på en forsvarlig måte. Regjeringen har økt ambisjonen fra 40% til 45% i den nye regjeringsplattformen, men det er ikke på langt nær nok for å nå målet om at den globale temperaturen ikke skal overskride 1,5 grader. Det er fint at Regjeringen slår fast at vi skal øke  støtten til klimafinansiering i utviklingsland, men det gjenstår å se om økningen blir stor nok til å nå vårt historiske ansvar. 

Klimakapittelet i Granvolden-erklæringen inneholder flere gode målsettinger, men få konkrete tiltak for å få utslippene ned og klimafinansieringen opp. De gode tiltakene nulles også i stor grad ut av at den store oljeelefanten i rommet ikke adresseres. Regjeringen slår nemlig fast at den vil "videreføre dagens praksis med jevnlige konsesjonsrunder på norsk sokkel for å gi næringen tilgang på nye letearealer". Vi vet at store deler av oljen vi allerede har funnet må bli liggende i bakken hvis vi skal nå klimamålene våre, og politikk som dette fører oss lenger unna, ikke nærmere, våre egne målsettinger.

Det er på tide at Norge fører en mer forsvarlig klimapolitikk, og det ser vi dessverre ikke betydelige tegn til i Granavolden-erklæringen.

PALESTINA OG ISRAEL

Regjeringen vil:

Regjeringen vil altså både i større grad bruke økonomiske og politiske sanksjoner ved vedvarende brudd på folkeretten, samtidig som de ønsker å øke økonomisk, akademisk og kulturelt samarbeid med Israel. Dette kan vanskelig tolkes på en annen måte enn at folkeretten ikke gjelder for Israel, og at gjentatte fordømmelser både fra egen regjering og verdenssamfunnet forøvrig skal belønnes med økt økonomisk samarbeid, heller enn sanksjoner. 

Les mer om denne saken her.
Les mer om våre løsninger her.

ETIKKLOV

Regjeringen vil:

Var du en av mange som signerte vårt opprop for en etikklov for noen år siden? Da har du vært med på å få inn disse viktige kulepunktene i regjeringsplattformen! Det har altså blitt satt ned et utvalg for å se på om det er mulig å få på plass en etikklov, og i regjeringsplattformen lover Regjeringen å følge opp dette arbeidet videre. 

Dette er et viktig steg på veien mot at vi som forbrukere får større mulighet til å velge bort produkter som ikke er produsert på en etisk forsvarlig måte. 

Les mer om vårt arbeid med etikkloven her.

SEKSUELL OG REPRODUKTIV HELSE OG RETTIGHETER (SRHR)

Regjeringen vil:

God helse er grunnleggende for menneskers utvikling og livskvalitet. Flere av våre partnere jobber aktivt mot seksualisert vold, for kvinners kontroll over egen kropp og for bedre tilgang på og informasjon om prevensjon og sex. Det er viktig at Regjeringen nå styrker denne innsatsen og er en pådriver for at kvinners rettigheter og SRHR løftes til toppen av den internasjonale agendaen- spesielt siden USA med Trump i spissen bidrar til å skape mye usikkerhet rundt dette arbeidet på et internasjonalt nivå.

INTERNASJONALE SKATTESYSTEMER

Regjeringen vil:

Var du en av de mange som også signerte oppropet for en oppdatering av det internasjonale skattesystemet? I fjor samarbeidet vi med Kirkens Nødhjelp og Changemaker for å sette nettopp dette på agendaen, og det kan virke som politikerne sakte, men sikkert tar til seg budskapet vårt. En mer effektiv og rettferdig beskatning av globale selskaper som Facebook og Google kan få enorme økonomiske konsekvenser for mange av våre partnerland.

Selv om det er et veldig positivt signal at regjeringen nå har dette som en uttalt målsetting, følges heller ikke her de fine ordene opp med konkrete tiltak. Norge bør ikke bare støtte dette arbeidet internasjonalt, regjeringen bør også ta på seg en lederrolle og drive dette arbeidet fremover i en mye høyere fart enn vi har sett til nå. Når disse fine ordene følges opp av konkret handling og gode initiativer, da snakker vi, da!

Visste du at det hvert år forsvinner mer penger ut av det afrikanske kontinentet i skattesnusk enn det kommer inn i bistand? Les mer om det internasjonale skattesystemet og hvorfor det må oppdateres her.

BLI MED PÅ Å FÅ REGJERINGEN TIL Å FØLGE OPP FINE ORD MED HANDLING!