REGJERINGEN SETTER ISRAEL OVER FOLKERETTEN


Den nye regjeringen bestående av FrP, Høyre, Venstre og KrF sier i sin regjeringsplattform at de vil styrke sitt samarbeid innen forskning, utviklingsarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel. Israel er et land som FN flere ganger har fordømt for å bryte folkeretten.

Folkeretten er internasjonale lover som skal regulere forhold mellom land. Disse lovene blir forhandlet frem i FN som også passer på at folkeretten følges. I regjeringsplattformen står det i tillegg at Norge skal gjennomføre økonomiske og politiske sanksjoner ved alvorlige og vedvarende brudd på folkeretten. Hvordan kan dette stemme? Har ikke regjeringen fulgt med på internasjonal politikk? Går de imot FN, som vårt land er en del av? Lyver de når de sier de vil sanksjonere land som bryter folkeretten? Eller mener de rett og slett at folkeretten ikke gjelder Israel?

Sanksjoner er et demokratisk og fredelig og mye brukt virkemiddel i konflikter. Regjeringen bekrefter dette når de planlegger å sanksjonere land som bryter folkeretten for å presse de til å skape endringer. Likevel vil de gjøre det motsatte med Israel. På tross av at de flere ganger har brutt folkeretten vil regjeringen altså øke samarbeide mellom vårt land og deres. Dermed setter regjeringen Israel høyere enn folkeretten.

I ett og samme dokument har regjeringen to motstridende punkter. Det virker som regjeringen prøver å gjemme den dobbeltmoralske betydningen av de forskjellige punktene fra befolkningen.

Videre i regjeringsplattformen står det: «Regjeringen anser ikke boikott av Israel som et bidrag til dialog, forståelse og en fredelig utvikling i Midtøsten». Dette er vanskelig å forstå da boikott er et kjent og mye brukt virkemiddel for å oppnå nettopp dialog og utvikling på en fredelig måte. Det er ikke å stikke under en stol at pressmidler er nødvendig for å skape endringer. I internasjonale konflikter kommer man ikke særlig langt med å si «vær så snill». Når regjeringen fjerner en fredelig og demokratisk fremgangsmåte mot konflikten, øker det sjansen for at andre føler at de ikke har andre muligheter enn å ty til voldelige løsninger.

Regjeringen skriver i den nye regjeringsplattformen at de vil sanksjonere land som bryter folkeretten. Likevel vil de øke handel og annet samarbeid med Israel som bryter den. Med mindre regjeringen mener at folkeretten ikke gjelder Israel, foreslår jeg at de korrekturleser punktene sine litt nøyere før de publiserer dokumenter der de krangler med seg selv. Dette er ikke en god start for en ny regjering. Og ikke en god plan for å forsøke å finne en løsning på Israel/Palestina konflikten.

Viktoria Saxegaard
Frivillig i KFUK-KFUM Global