Pandemiens påvirkning på seksuell og kjønnsbasert vold

Skrevet av Kristin Eliassen, SRHR and Youth Advisor, Africa Alliance of YMCAs

Verden står nå overfor store utfordringer på grunn av COVID-19. Når en krise oppstår, følger det ofte med andre sosioøkonomiske utfordringer og forskning viser at pandemier fører til en økning i vold. Flere land har siden pandemien brøt ut rapportert om en økning i seksuell og kjønnsbasert vold i hjemmet. Rapportene har så langt vist tall for vold mot kvinner, men Africa Alliance of YMCAs som blant annet jobber for menns inkludering, mener det er viktig å understreke at også menn kan oppleve vold i parforhold og at også de kan rammes av økt vold under pandemien. Seksuell og kjønnsbasert vold er når en person opplever vold på bakgrunn av kjønnet deres og kan skje som seksuell, fysisk, psykisk, mental eller emosjonell vold.

Pandemien påvirker alle, men den påvirker grupper i samfunnet på ulike måter. Myndigheter rundt om i verden ber nå folk om å utøve sosial distansering, redusere mobilitet og holde seg hjemme for å unngå spredning av viruset. Men for menn og kvinner som lever i voldelige forhold er ikke hjemmet nødvendigvis et trygt sted å oppholde seg over lenger tid. Stress på grunn av den økonomiske situasjonen, kanskje på grunn av nedgang i inntekt eller oppsigelse, økt inntak av alkohol og å oppholde seg på et begrenset område over lenger tid kan gi økt konflikt og vold. Verdens helseorganisasjon opplyser at noen av måtene overgriperen kan bruke COVID-19 til deres fordel er med å fortelle falsk informasjon til partneren, nekte tilgang til måter å desinfisere hendene og bruke den sosiale distanseringen til å ytterligere isolere partneren. Begrenset mobilitet kan gjøre det vanskeligere å rømme fra overgriperen fordi pandemien påvirker den sosiale strukturen rundt offeret.

Pandemien har også satt helsevesenet under press, noe som kan føre til at tjenester blir mindre tilgjengelige. Seksuell og kjønnsbasert vold kan både for kvinner og menn utøves gjennom seksuell vold. Derimot er det for kvinner en ekstra risiko for uønsket graviditet og tilgangen til prevensjon og abort er derfor ekstremt viktig under en pandemi. Selskaper som produserer prevensjon, opplever nå at pandemien påvirker deres produksjon og leveranse. Dette kan bidra til å forverre en allerede vanskelig situasjon for kvinner.
Det finnes ulike måter samfunnet kan forsøke å forebygge seksuell og kjønnsbasert vold i hjemmet under denne pandemien. Her er noen eksempler:
BIDRA
 Våre partnere går usikre tider i møte. Nåværende situasjon gjør langsiktig planlegging utfordrende, og økonomi er en viktig faktor. Støtt forebygging av kjønnsbasert vold og andre urettferdigheter. Bli fast giver hos KFUK-KFUM Global og vær med å bidra til økonomisk stabilitet for våre partnere.

Dersom du har spørsmål angående giverforholdet ditt, ønsker å øke ditt månedlige beløp på en eksisterende giveravtale eller har andre spørsmål, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på tlf 22 99 15 90 eller ved å sende en epost til global@kfuk-kfum.no