På veien mot mer etisk handel


Mandag 13. juni stemte Stortinget for et forslag om å be Regjeringen utrede og vurdere å innføre en lov om etikkinformasjon. Loven vil gjøre det enklere for forbrukere å sikre at varene vi kjøper er produsert på en rettferdig måte. Dette er et viktig første steg mot mer etisk forbruk i Norge. Vi skal være med å sikre at det følges opp med en lov som virker! 

Stortingsrepresentantene Hege H Liadal (Ap), Anne Tingelstad Wøien (Sp), Kirsti Bergstø (SV), Geir Jørgen Bekkevold (Krf) og Una Aina Bastholm (MDG) feiret Stortingsvedtaket sammen med KFUK-KFUM Global, Framtiden i Våre Hender og Fairtrade Norge på Stortinget tirsdag 14. juni. Foto: Sven Larsen 


Stortingsrepresentanter fra Krf, Senterpartiet og Miljøpartiet står bak forslaget om å utrede en lov om etikkinformasjon. I vår har KFUK-KFUM Global jobbet politisk med å sørge for at loven får flertall i Stortinget. Vi har blant annet vært på høring i familie- og kulturkomiteen. Dagen etter at et enstemmig storting vedtok å utrede etikkloven ble det feiring med forslagsstillerne og representanter fra Stortingskomiteen som har jobbet for å få til dette vedtaket. Sammen har vi tatt et viktig steg mot mer etisk handel for forbrukere. 

Mer åpenhet 

En slik lov vil kunne føre til langt mer åpenhet rundt produksjon av varer, noe mange forbrukere etterlyser i dag. Mange er opptatt av arbeidsforholdene til dem som syr klærne våre, skrur sammen mobiltelefonene våre, og lager alle dingsene vi omgir oss med. Ungdommer er forbrukere, og vår erfaring er at norsk ungdom vet at lave lønninger, overtidspress, dårlig sikkerhet, og mangel på fagforeninger er situasjonsbeskrivelsen for mange av dem som produserer det de kjøper. De er fullstendig klar over problematikken, og de bryr seg. De ønsker å bruke sin forbrukermakt til å støtte arbeidere i andre land som produserer varene de kjøper. Utfordringen er at det er vanskelig å vite hvordan man kan bidra til mer rettferdige produksjonsforhold. En etikklov vil gi oss rettighetene vi trenger for å etterspør denne informasjonen. 

Kampanjelansering på Spekter 

Veien videre blir spennende. Når Stortinget nå har bedt Regjeringen om å utrede forslaget om en etikklov, er det et viktig skritt på veien mot mer etisk handel. Nå må vi sørge for at vi får en lov som virker. Derfor lanserer KFUK-KFUM Global en ny Stop Poverty kampanje på Spekter. Vi skal gi ungdommer muligheten til å si fra til politikerne at de ønsker å finne ut av hva produktene de kjøper koster – ikke bare for dem selv, men også for dem som har laget produktene. Mer informasjon om kampanjen og hva du kan gjøre for å si ifra til politikerne kommer her snart!