På utveksling med KFUK-KFUM Global


Les om Cecilie som jobber som SRHR-rådgiver i YPM Lushoto, på utveksling med KFUK-KFUM Global.
Våren 2022 fikk jeg beskjed om at jeg hadde blitt valgt som deltaker på profesjonell utveksling til Youth Peacemakers (YPM) i Lushoto, Tanzania. Der skulle jeg jobbe med bærekraft og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) for unge mennesker. SRHR handler blant annet om at alle mennesker har rett til tilgang på prevensjon, å unngå uplanlagte, tidlige graviditeter og å bli smittet av seksuelt overførbare sykdommer. Ethvert menneske har rett til trivsel og velvære og friheten til å selv kontrollere sin seksuelle og reproduktive helse. 

August 2022 reiste jeg, først til Sør-Afrika på Norecs forberedelseskurs, og så videre til Tanzania for å starte utvekslingen. For en som er glad i friluft og natur tror jeg at jeg har skutt gullfuglen i forhold til stedet jeg utveksler til. Lushoto by er en del av Usambara-fjellene, og turer i skog og på fjell har vært en viktig del av mitt opphold så langt. Lushoto er et frodig område med et stort biologisk mangfold og mange endemiske plantearter. Som de fleste andre steder, opplever Lushoto endringer som følge av klimaforandringene. Tap av skog, vannmangel og søppelforurensning trekkes fram som viktige fokusområder av YPM, og gjennom programmet «Environment & Advocacy» jobber organisasjonen for å skape lokal bevissthet rundt årsaker og konsekvenser av klimaendringer. 

En viktig del av min jobb her er å forsøke å koble arbeidet med SRHR inn i YPMs allerede eksisterende programmer, deriblant «Environment & Advocacy» programmet. En av mine største motivasjoner for å søke utvekslingen var at jeg mener at å bygge en bærekraftig fremtid innebærer at alle mennesker, og særlig jenter og kvinner, har dekket sine grunnleggende behov. Det innebærer også behov og rettigheter knyttet til seksuell og reproduktiv helse. Kun når grunnleggende behov og rettigheter er dekket, kan mennesker realisere sitt fulle potensiale og har overskudd til å jobbe mot klimaforandringer. 

På den måten kan mangel på SRHR forstås som en av mange barrierer som står i veien for bekjempelsen av klimaendringene. Samtidig som kvinner ofte møter diskriminering og utfordringer når det gjelder deres seksuelle og reproduktive helse, er det også kvinner som rammes hardest av klimaforandringene. Verden over er kvinner mer avhengig av, men har dårligere tilgang til naturlige ressurser som landrettigheter, energi og vann og tilfredsstillende sanitære fasiliteter. På den måten påvirkes kvinners levebrød, helse og sikkerhet negativt av klimaendringene. 

Å diskutere SRHR i Tanzania er utfordrende av mange grunner. Enn så lenge, snakker vi om «sexual and reproductive health and education» for å unngå bruk av ordet rettigheter. Men landet står ikke stille, og utvikling mot et rettighetsperspektiv er også å finne her. Fram til 2021, har det i mange år vært ulovlig for unge mødre å fortsette på skolen etter å ha født et barn. Men en policy-endring fra 2021 førte til at jenter igjen fikk rett til å fullføre sin utdanning tross graviditet. I løpet av min tid her har det også blitt fremmet forslag om å heve minstealderen for å inngå giftemål fra 15 til 18-21 år. 

Dette er rettigheter som er viktig for unge jenters seksuelle og reproduktive helse. Samtidig handler SRHR også om å gjøre unge mennesker i stand til å selv ta egne beslutninger. Unge mennesker må oppfordres til kritisk tenkning som utvikler deres evne til å vurdere sin plass i samfunnet og hvordan den definerer dem. På den måten kan de i større grad utfordre kjønnede normer og patriarkalske strukturer som utfordrer deres seksuelle og reproduktive helse. Jeg tror at en utveksling hvor ulike mennesker møtes, kan være en viktig plattform til å nettopp løfte frem slike ulike perspektiver på SRHR. 


Skrevet av Cecilie Grevstad, SRHR-rådgiver på utveksling hos YPM Tanzania.

Først publisert i Globalnytt 2/2022