LNU søker ungdomsdelegater


Hvert år sender LNU ungdomsdelegater til en rekke FN-møter og fora for å representere LNUs politikk og for å være barn og unges representanter i internasjonal politikk. Vi søker kandidater som ønsker nominasjonsbrev.

LNU er et samarbeidsorgan for 97 barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. Hvert år velges ungdomsdelegater som får representere norske barne- og ungdomsorganisasjoner i internasjonale fora. KFUK-KFUM Global forvalter søknader fra KFUK-KFUM bevegelsen i Norge. 

Hele utlysningen til LNU finner du her.

Vil du være ungdomsdelegat i 2016?