Kvinnekommisjonen


Global er tilstede for å følge forhandlingene og påvirke beslutningstakere sammen med YWCA representanter fra hele verden.

Hva er Kvinnekommisjonen? 

 FNs medlemsstater og sivilsamfunnet samles hvert år på Kvinnekommisjonen for å sette fokus på kvinners rettigheter. På konferansen diskuteres det hvor langt likestillingen har kommet, hvilken fremgang som er gjort og hvilke utfordringer verden står ovenfor. Målet er å komme frem til et sluttdokument for hvordan man kan arbeide for å sikre kvinners rettigheter. Under Kvinnekommisjonen spiller sivilsamfunnet en viktig rolle. De arrangerer en rekke seminarer og konferanser som handler om ulike temaer som for eksempel vold mot kvinner, kvinner i krig og konflikt og kjønnsspesifikk finansiering av utviklingsmålene. Det arrangeres også et offisielt program i regi av FN og delegasjonene fra medlemslandene. 

 Hvorfor deltar vi på kvinnekommisjonen? 

 Mange kvinner får ikke oppfylt sine grunneleggende menneskerettigheter. Kjønnsdiskriminering skaper store konsekvenser for den økonomiske og sosiale utviklingen i verden, og kvinners ressurser blir ikke utnyttet godt nok. Vi i KFUK–KFUM Global arbeider for at kvinner skal få en sterkere posisjon I samfunnet. Dette gjør vi ved å styrke kvinners stemme I lokale og nasjonale forhandlinger, gjennom økonomisk og sosial selvstendighet og ved å beskytte kvinner I krig og konflikt. Ved å delta på Kvinnekommisjonen får vi mulighet til å møte kvinner fra ulike land og lære om hvilke utfordringer de møter i sitt dagligliv. Vi arbeider for å påvirke norske og internasjonale beslutningstakere til å ta gode avggjørelser som fremmer kvinners rettigheter og likestilling. Fra KFUK -KFUM Global reiser Karoline Bjerga og Nora Valen fra politisk utvalg for Demokratiske Rettigheter. Linda Martinsen deltar fra KFUK-KFUM Global. I løpet av uken skal de delta på forhandlinger, seminarer og debatter. Følg med på twitter @KFUK-KFUM Global, facebooksiden vår eller instagram for oppdateringer i løpet av uken.