}

KVINNEHELSE I FOKUS PÅ 8. MARS

Gratulerer med kvinnedagen, med sterke hilsener fra Kenya.

Den internasjonale kvinnedagen har i år blitt markert i hele 110 år. Den ble markert før kvinner fikk stemmerett i Norge, og over 50 år før Kenya ble et selvstendig land fra Storbritannia etter kolonitiden i 1963. Det skulle også gå over 90 år før den første afrikanske kvinnen vant en Nobelpris. Hun var fra Kenya, og hun var også Kenyas første kvinne med doktorgrad i 1971. Det er forbilder og ledere som baner vei for nye generasjoner og viser at det er mulig å utfordre samfunnsnormene som ofte virker som skrevet i stein. 

Det er et sterkt engasjement de fleste steder i verden når det gjelder viktigheten av tilgang til utdanning, og rett til utdannelse, særlig for jenter. Statistikken på antall jenter som går på barneskolen er relativt god, og blir stadig bedre i Øst-Afrika. I Kenya er det derimot kun 25% (Gender Gap Report, WEF 2020) som går på ungdomsskolen, og enda færre som tar utdannelse etter dette. Det er flere grunner til at denne statistikken ikke blir bedre, og mye handler om økonomi, men tilgang til informasjon er også en viktig faktor. Foreldrekontroll er viktig, men når foreldre har myndighet over hva slags helse og utdanningsrelatert informasjon jentene skal få, blir det utfordrende å være denne nye generasjonen som skal utfordre det gamle.

Årets internasjonale tema for kvinnedagen er Each for Equal, og handler om at alle er den del av et større samfunn og sammen kan utrette en kollektiv forskjell. Kristin Eliassen, SRHR rådgiver hos Africa Alliance of YMCAs i Nairobi, ser dette hver dag i jobben sin. Flere av ungdommene hun møter, ønsker å jobbe for at alle skal få oppfylt sine seksuelle og reproduktive helserettigheter, men dessverre møter de mye motstand i det patriarkalske samfunnet i Kenya. Det er nettopp derfor hun understreker at de også må bruke denne anledningen til å snakke om menns deltagelse i denne kampen.

Jenter som deltar på 8. mars-arrangementet i Nairobi. Foto: Aliza Mziki

Hos Africa Alliance of YMCAs ble den internasjonale kvinnedagen feiret med et arrangement om endometriose og menstruelle tilstander. Sammen med Endo Sisters East Africa Foundation og Miss Koch Kenya lagde de et forum der ungdom kunne lære og stille spørsmål. Endo Sisters East Africa Foundation holdt et energisk foredrag der de fremmøtte lærte om symptomer, viktigheten av å søke hjelp tidlig og fikk også spørre spørsmål til en gynekolog. Å dra til gynekolog i Kenya er dyrt og for mange er ikke dette noe de kan prioritere. Ungdommene var derfor veldig aktive under denne delen av programmet og benyttet anledningen godt.

Også når man snakker om menstruasjon må menn inkluderes. Det norske samfunnet har kommet langt i å bekjempe stigma rundt menstruasjon, men i det kenyanske samfunnet er realiteten en annen. Selv om det finnes flere organisasjoner som har dette som deres agenda, er det likevel et tema innenfor menstruasjon som ikke får like mye oppmerksomhet, nemlig menstruelle tilstander. 

En representant for Miss Koch Kenya snakker om menns deltagelse i likestillingskampen. Foto: Aliza Mziki

En mannlig ansatt fra Miss Koch Kenya holdt et foredrag om SRHR og hvor viktig det er at menn er med i kampen for å bekjempe stigmaet rundt menstruasjon og menstruelle tilstander. Ungdommene kunne også lakkere neglene gule og støtte #YellowNailsMovement som er en kampanje på Instagram startet av Endo Sisters East Africa Foundation for å sette fokus på endometriose. Stigmaet rundt menstruasjon og menstruelle tilstander i Kenya bygger ofte på manglende kunnskap, og målet med arrangementet var derfor å skape et forum der ungdommene kunne få riktig informasjon og spørre spørsmål til fagpersoner.

I Mombasa ble den internasjonale kvinnedagen feiret av YWCA Mombasa Branch ved å delta på den offisielle feiringen i byen. Den offisielle feiringen av kvinnedagen ble arrangert av de lokale myndighetene, i samarbeid med YWCA og andre organisasjoner. Flere hundre kvinner og menn samlet seg på Mkomani Show Ground i Mombasa, hvor det var danseopptredener, taler og musikkinnslag. Temaer som vold mot kvinner, mental helse og kvinnehelse sto særlig i sentrum. Blant annet tok flere yngre talere opp utfordringer relatert til disse temaene, samt paradokset med manglende politisk vilje til å innføre seksualitetsundervisning på offentlige skoler og den sterke økningen av tenåringsgraviditeter i Mombasa fylke de siste årene.

Julie, rådgiver på SRHR i YWCA Mombasa, sammen med YWCA-medlemmer i Mombasa. Foto: YWCA Mombasa

Rådgiverne på SRHR i YWCA Mombasa, Julie Granlund, Elisabeth Meszaros Håkenåsen og Catherine Latto, arrangerte i tillegg en mindre feiring sammen med ansatte og frivillige ved Kijiwetanga Secondary School i byen Malindi, nord for Mombasa. Feiringen satte særlig fokus på menstruasjon og tabuene og mytene rundt dette. Det ble også donert sanitærprodukter til skolen. Det har vært løfter om gratis bind på skoler, men det har ikke fungert og har falt bort i korrupsjon. Det er store kampanjer lokalt om at tilgang til gratis bind vil gjøre en stor forskjell, og holde jentene i skolen lenger. Både fordi de da ikke vil måtte holde seg hjemme de dagene i måneden de har mensen, men også fordi de vil slippe utgiftene med bind hver måned. Mange unge jenter selger seksuelle tjenester for å få råd til bind, som ofte fører til tenåringsgraviditet og at mange blir HIV-positive i ung alder. Gratis bind på skolen er det første steget i kampen for å få jenter opp og fram i utdanningssystemet, slik at de kan vokse og bli den neste generasjonen med kvinnelige ledere vi trenger. 

Det sterke samholdet på kvinnedagen både nasjonalt, men også for YWCA har vært imponerende. Det er veldig mange engasjerte sterke kvinner med inspirerende stemmer og sjokkerende historier som de ønsker å dele. Mange formidler sine historier, for å bidra i kampen mot gjentagelse av urett som var gjort mot dem selv.