Koronakrisen i Palestina

Koronaviruset rammer hele verden, og våre palestinske partnere jobber kontinuerlig for å tilpasse seg situasjonen. Les videre for å se hvordan de drifter prosjektene sine.

Når en pandemi rammer, er det vanskelig å forutse hvordan hverdagen vil bli. Det kreves fleksibilitet både hos oss, men også hos våre partnere, slik at de kan gjennomføre sine prosjekter og samtidig ivareta trygge rammer og god helse. Palestina er for tiden i lock-down, og befolkningen har portforbud og kan derfor bare forlate hjemmet for kjøp av mat og andre nødvendige ting. Skolene på Vestbredden og Gaza stengte 5. mars. Skoleelevene skal, så langt det er mulig, få hjemmeundervisning. Dette er vanskelig for fattige og sårbare familier og for skoler på landsbygda hvor hverken skolen eller elevene har tilgang til internett. Våre partnere i Palestina har tilpasset seg situasjonen så godt det lar seg gjøre. Både Palestina KFUK og Øst-Jerusalem KFUM har implementert hjemmekontor.

Palestina KFUK holder jevnlig kontakt med både de lokale samarbeidspartnerne og ungdommene for å finne kreative løsninger på hvordan prosjektene kan implementeres. Som her hjemme, kan mange av aktivitetene finne sted på digitale plattformer. I tillegg utvikler de materiell som promoterer god håndhygiene og å holde avstand, samtidig som de deler ut hygienepakker til familier med dårlig råd.

Øst-Jerusalem KFUM klargjør esker som skal deles ut. Foto: Øst-Jerusalem KFUM 

Øst-Jerusalem KFUM har startet en kampanje i Betlehem som skal hjelpe familiene med dårlig råd. De har samlet inn mat og hygieneartikler fra både Ramallah, Jeriko og Jerusalem, som skal deles ut i Betlehem. Øst-Jerusalem KFUM jobber også med ungdom med funksjonshemminger, som i denne perioden er ekstra sårbare.

I tillegg har traumerådgiverne begynt å gjøre traumebehandling digitalt over for eksempel telefon eller Skype, og gruppebehandling gjøres over chattetjenester slik som WhatsApp og Messenger. Ungdommene får også veiledning i hvordan de kan bruke sosiale medier til å rapportere ulovlige fengslinger og urettferdighet.
Vi får fremdeles rapporter om at dette foregår, så det er desto viktigere at ungdommene har kanaler å si ifra på selv om hverdagen er annerledes.
Gaza KFUM er fortsatt på kontoret, og smitten på Gaza er ikke like utbredt som på Vestbredden. Skulle det blir et stort smitteutbrudd vil dette potensielt få svært store konsekvenser for befolkningen på Gaza. De lever veldig tett, har dårlig tilgang på rent vann og forsyninger kommer sjelden inn. Gaza KFUM forbereder seg på et større smitteutbrudd, og legger derfor planer for hvordan de kan gjøre aktivitetene sine digitalt og uten fysiske møter mellom ungdommene. De har også startet med kursing av sine frivillige ungdommer via sosiale medier.

Joint Advocacy Initiative har klart å opprettholde sine initiativer på beslutningspåvirkning på tross av koronaviruset. De holder digitale møter, og har også avholdt digitale konferanser etter at viruset brøt ut.

JAI holder digitale møter. Foto: Joint Advocacy Initiative

Stengte skoler gjør programmene rettet mot skoleelever utfordrende å gjennomføre for våre partnere. I tillegg endrer situasjonen seg daglig, og nye råd og beskjeder fra myndighetene endrer hva som er lov og ikke, slik som her hjemme. Dette gjør det nødvendigvis vanskelig å legge gode planer over lengre tid. Vi i KFUK-KFUM Global er tydelige på at vi skal være fleksible med partnerne våre og finne gode løsninger i både budsjett og justering av prosjektene vi støtter, slik at ungdommene og partnerne våre er trygge og at vi kan være med å opprettholde viktige funksjoner også i unntakstider. Vi er i dialog med våre palestinske partnere om risikohåndtering og beredskap. Det er partnerne som best kjenner situasjonen på bakken, og de vet hvilke deler av prosjektene som fortsatt kan la seg gjennomføre i trygge rammer, og hva som må utsettes. KFUK-KFUM Global har vært tydelige på at det er sikkerheten til ungdommene og de ansatte som er førsteprioritet.
Våre partnere går usikre tider i møte. Nåværende situasjon gjør langsiktig planlegging utfordrende, og økonomi er en viktig faktor. Bli fast giver hos KFUK-KFUM Global og vær med å bidra til økonomisk stabilitet for våre partnere.

Dersom du har spørsmål angående giverforholdet ditt, ønsker å øke ditt månedlige beløp på en eksisterende giveravtale eller har andre spørsmål, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på tlf 22 99 15 90 eller ved å sende en epost til global@kfuk-kfum.no