Klimakrisen og SRHR


Les om Glory som jobber med koblingen mellom kjønn og klima, som SRHR-rådgiver (seksuell og reproduktiv helse og rettigheter) i Kenya YWCA.


Som SRHR rådgiver hos Kenya YWCA jobber jeg med koblingen mellom kjønn og klima. Prevensjon har blitt fremhevet som et viktig tiltak for å minske klimaendringer, der argumentet er at å redusere befolkningsveksten vil også senke utslippene. Argumentet rettes som regel mot jenter og kvinners fødselstall i fattige land i sør. Et slikt argument er dypt urettferdig og en skadelig distraksjon fra lands ansvar om å adressere de strukturelle grunnene for klimakrisen. Et slikt argument legger også skylden for klimakrisen over på de som har bidratt minst til den og bruker jenter og kvinners kropp som et politisk virkemiddel, noe som er dypt urettferdig. 

Gjennom mitt arbeid her hos Kenya YWCA jobber jeg tett med ungdom som er opptatt av denne problematikken, og som mener det blir helt feil at deres reproduktive rettigheter skal brukes som et slikt argument. Spesielt når klimakrisen igjen påvirker deres mulighet til å få oppfylt deres seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR) gjennom dårlige tilgang på blant annet rent vann og sanitære forhold. I tillegg til at klimaendringene påvirker kvinner mest. 

Å jobbe for at alle skal ha tilgang til sin SRHR, særlig kunnskap, er derfor en mer effektiv måte å jobbe mot klimaendringene fordi det gjør folk i stand til å ta mer informerte og bedre valg for egne liv. 

I både FNs Kvinnekonvensjon og FNs Komite for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter er det klare artikler som sier at alle jenter og kvinner har retten til å bestemme over sin kropp og når og hvor mange barn de vil ha. Argumentet om prevensjon som en løsning på klimakrisen er derfor et urettferdig argument. 

Effekten av klimaendringene påvirker alle overalt, og det er en av de mest pressende krisene i vår tid. Ungdom og kvinner fra YWCA Kenya deltok i dialog om klimakrisen og prevansjonsmidler, under markeringen av verdens prevensjonsdag ved Jomyu Youth Friendly Centre. 

Handling må iverksettes, og ikke gjennom kvinner, den mest sårbare gruppen, som brukes som en strategi for å redusere klimaendringer.


Skrevet av Glory Florentine, SRHR-rådgiver i Kenya YWCA

Først publisert i Globalnytt 2/2022