Kenya KFUK forebygger voldelig ekstremisme


Kenya er i risikosonen for terrorangrep som utføres av ekstremistiske grupper. Anslagsvis 10 % av innbyggerne i Kenya er i risikosonen for å bli radikalisert og påvirket til å bli med i de voldelige ekstremistgruppene. Sårbare kvinner og ungdom med begrenset tilgang til muligheter for bærekraftig levebrød blir med i disse gruppene, noen av egen vilje, og andre med tvang. Dette skjer gjennom religiøs indoktrinering i urbane slumområder, skoler og ved at gruppene fremstiller seg som reelle arbeidsmuligheter.


Derfor driver Kenya KFUK programmet som fokuserer på interreligiøst samarbeid for å forhindre religiøs ekstremisme, som også sikter på å øke jenters og kvinners medbestemmelsesrett i Kenya. Prosjektet driftes i ungdomsgrupper i de urbane slumområdene i fylkene Mombasa, Kilifi, Nairobi og Kisumu i Kenya, og over 1000 ungdommer bidrar til tverreligiøse dialoger som sikter på å forebygge voldelig ekstremisme. Kenya KFUK leder arbeidet i disse regionene. De samler ulike trosledere, religiøse institusjoner, sikkerhetsbyråer, ungdom, fylkeskommuner og nasjonale myndigheter for å jobbe frem lover og politikk, normer og praksis som skal beskytte og forhindre ungdom fra å bli radikaliserte. Prosjektet har oppnådd stor suksess gjennom å bruke flere ulike tilnærminger. Dette innebærer blant annet dialogfora, kunst og sport, i tillegg til digitale hjelpemidler og nettverk."Takk KFUK for at dere gir oss en plattform for å lage strategier for hvordan vi kan dempe voldelig ekstremisme og bygge fred i lokalsamfunnene våre."

- Ungdomsdeltaker i den nasjonale dialogen.