Keep hope alive - 20 år


Dette året markerer oliventrekampanjen ‘Keep hope alive’ 20 år med arbeid. I løpet av disse årene har vi sammen donert, plantet og høstet rundt 240 000 trær.

Foto: Marianne Instanes Mathiesen                                                                                                                                                                                                                                             

Oliventreet er et symbol på solariditet for palestinske bønder som daglig sliter med den israelske okkupasjonens mange konsekvenser. Når man planter et tre i jorden, gjør man det vanskeligere for israelske myndigheter å ta over land som treet er plantet på. 

Hvorfor oliventre 

Du har kanskje lagt merke til at fredsduen har en oliventregren i nebbet? Det er flere grunner til at kampanjen dreier seg om akkurat oliventrær. Først og fremst er det et symbol på fred og solidaritet. 

Oliventreet kan bli flere tusen år gammelt. Det er sterkt, stødig og tåler mye motgang. Det trenger svært lite vann, noe som er gunstig da flere av bøndene ikke har annet enn regnvann tilgjengelig. 85% av vannet i Palestina blir tatt av Israel, noe som gjør at jordbruk blir vanskelig. 

I tillegg gir treet flere muligheter for bonden. Etter noen år starter treet å produsere oliven, som kan selges som de er, eller som olivenolje. Oliventrærne vi donerer, gir altså en mulighet for bøndene til å stå på egne ben. 

Omringet 

Bøndene trenger vår støtte. De møter daglig på hindringer fra israelske myndigheter og bosetninger. Mustafa og brødrene i den lille landsbyen Wadi Fukin har hatt jord her i generasjoner. 

- Her i landsbyen møter vi på mange utfordringer, spesielt med bosetningene. Landsbyen vår er omringet av fire store bosetninger. De ødelegger landområdene våres, og angriper oss bønder, forklarer Mustafa.

Mustafa (t.v) og brødrene. Foto: Marianne Instanes Mathiesen                                                                                                                                                                                                   
Store utfordringer 

Da de nye bosetningene ble bygget ovenfor åkrene, fikk Mustafa og de andre bøndene i området store problemer. 

Her har vannet blitt forurenset med kloakk fra bosetningene, og vannet dreper alle avlinger. Flere av bøndene har flyktet jordene i håp om å finne frodig jord et annet sted. For å samle rent vann har bøndene laget et basseng hvor det samles regn- og jordvann, men flere bosettere bruker bassenget til bading. 

I tillegg må bøndene leve med trakassering fra aktivister, bosettere og militære. 

Lysglimt 

Planteprogrammet er som et lysglimt for bøndene. Det gir dem trygghet og muligheter, men mest av alt håp. - At dere donerer og planter trær støtter ikke bare oss som familie, men hele landsbyen, og hele det palestinske folk. Vi er veldig takknemlige.