Jeg krever at politikerne tar ansvar


Verdens ledere har nettopp vært samla i Polen for å bestemme hvordan vi skal nå målene i Parisavtalen.
Dette kan virke fjernt, men det som ble bestemt der handler om din, min og vår framtid. Jeg ønsker at vi støtter politikere som tar klima på alvor for å sikre at julefreden kan senkes år på år. Samtidig håper jeg flere vil ta til orde for en mer rettferdig klimapolitikk.

Rapporten som FNs klimapanel publiserte tidligere i høst viste at vi må halvere de globale utslippene innen 2030, om vi skal nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. 2020 er det bare tolv år til. Allerede har vi nådd en oppvarming på ca. 1°C. Arter og økosystem er mer utsatt enn noen gang. Dessuten kan klimaendringer tvinge flere millioner mennesker på flukt. Klima kan derfor ofte føles fjernt, håpløst og vanskelig. Samtidig er dette en av vår tids største utfordringer. Vi vet at det krever en enorm innsats å stake ut en ny global kurs. Vi vet heldigvis også at det fremdeles er mulig å avverge store katastrofer. Det sier 1,5-graders-rapporten fra FN tydelig ifra om.

Jula er en tid for å bry seg om familien eller å vise at man setter pris på menneskene rundt seg. Samtidig handler den om å løfte blikket for mennesker som ikke har det like bra som oss. I år ønsker jeg meg at vi også løfter blikket for klimaendringer. Kanskje kan du strekke deg for å gjøre jula litt mer klimavennlig? Det går an å gi bort brukte gaver, opplevelser og tjenester i julegave. Skal du komme deg hjem til jul, kan du ta buss eller tog. I tillegg kan du få med familien på en vegetarmiddag mellom ribben og pinnekjøttet. Noen av disse alternativene er enkle å få til, andre er utfordrende. Det tar gjerne litt ekstra tid å reise hjem med buss. Om det i tillegg er mye dyrere enn å ta fly, er det vanskelig å velge klimavennlig. Selv om vi ønsker å strekke oss for klimaet, føles det ofte krevende å gjøre noe aleine i et system som favoriserer fortiden.

Politikerne må derfor ta over der forbrukermakten vår stopper, og ta ansvar i statsbudsjettet. Norge må kunne stå fram som et godt eksempel i klimaarbeidet globalt. Vi trenger realistisk politikk for å nå 1,5-gradersmålet. I tillegg til at vi må kutte 53 prosent av klimagassutslipp her hjemme, må vi bidra økonomisk for å møte vårt historiske ansvar. For å bestemme Norge sitt rettferdige bidrag, har Stockholm Environment Institute skrevet rapporten ‘Norways Fair Share’. Her er konklusjonen at Norge må bevilge 50 milliarder kroner til utslippskutt i resten av verden.

For å møte vårt historiske ansvar, skal vi i tillegg gi 15 milliarder kroner til andre land, for at de skal kunne tilpasse seg klimaendringene. Nå er det opp til regjeringen, med Erna i spissen, å handle. Denne jula ønsker jeg ikke flere løfter om gaver til klima, jeg trenger en ansvarspåskrivelse!

Peter Aga Ljoså 
Klimautvalget i KFUK-KFUM Global