Ikke sammen uten klimaengasjement


KFUK-KFUM påvirker unge mennesker over hele verden. Denne uken er flere av dem samlet i Paris for å følge klimaforhandlingene. Vi har snakket med fire av dem og de er alle enige om at KFUK-KFUM har stor fortjeneste for deres klimaengasjement.

Anna-Kristine Bakken Erichsen

KFUK-KFUM har gitt meg en sunn selvtillit og en sunn selvfølelse. 

Anna-Kristine har vært aktiv i KFUK-KFUM i Buskerud krets så lenge hun kan huske og har blant annet vært dirigent for Hokksund Ten Sing. Denne uken er hun på klimatoppmøte i Paris for å fortelle politikerne hva som er viktig for henne og mange andre ungdommer. – KFUK-KFUM har hele livet gitt meg masse, og det er gøy å kunne begynne å ta ansvar selv gjennom å engasjere meg i klimapolitikk. 

Regina John Muiyanza 

KFUM har lært meg å kjenne min plass i samfunnet. 

 Regina fra Tanzania er engasjert i Lushoto Peacemakers hvor hun har vært engasjert i dialog med lokale myndigheter og spare- og investeringsgrupper. Hun jobber på universitetet i Lushoto med klima og bærekraft. Gjennom KFUM-gruppen og Stop Poverty kampanjen har hun fått bruke sin kunnskap om klima til å påvirke situasjonen i hennes lokalsamfunn hvor hun føler hun har funnet sin plass. 


Alpha Ndungu 

Jeg ville ikke ha vært like opptatt av klimarettferdighet hvis det ikke hadde vært for KFUM. 

Alpha Ndungu er fra Kenya og var i 2011 og 2012 deltaker på utvekslingsprogrammet Communication for change (CFC). Der stiftet han nye bekjentskap og fikk en sterk forbindelse til Kenya KFUM. I løpet av CFC-året jobbet han med klimarettferdighet og det var her engasjementet startet. Nå er han, i en alder av 24, bonde i Kenya. Han brenner fortsatt for klimasaken og ønsker å se en verden i endring.

Kristin Sønnesyn Berg 

Fordi KFUK-KFUM fremmer ungt ansvar har jeg fått mulighet til å drive med det som engasjerer meg. 

Kristin har lenge vært med i Nanset Ten Sing hvor hun nå er dirigent. Hun har et stort engasjement for klimarettferdighet og er på klimatoppmøtet i Paris for å følge forhandlingene på nært hold. Hun er nemlig akkreditert og får følge forhandlingene inne fra konferanselokalet. – Jeg er full av inntrykk og har lært utrolig mye av å følge forhandlingene. Dette engasjerer meg, og det er fint å få være her på vegne av en organisasjon som er så viktig for meg, forteller hun.