Hva er greia med åpenhetsloven


Åpenhetsloven er en lov som vil gjøre det enklere for oss som forbrukere å vite hvordan produktene vi kjøper er produsert.

Loven vil kreve at alle selskaper som selger produkter i Norge må offentliggjøre informasjon om hvor, og under hvilke forhold, produktene blir produserte. 

Det betyr at om butikkene kjøper materialer fra fabrikker som benytter seg av barnearbeid, eller som ikke gir de ansatte nok penger til å leve av, vil vi få vite om det. Da blir det lettere for oss å velge bort de som selger produkter produsert av arbeidere med dårlige arbeidsforhold, og heller velge å kjøpe varer fra de butikkene som behandler sine ansatte godt!

Signer kampanjen

Kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger

Selskapene pålegges plikt til kunnskap, og plikt til aktsomhetsvurderinger. Kunnskapsplikt betyr at de blir nødt til å finne ut av om det er risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i selskapet eller hos fabrikkene deres. At selskapene må foreta aktsomhetsvurderinger betyr at de må tenke over hvordan de kan begrense slike menneskerettighetsbrudd. Vurderingene må offentliggjøres slik at alle skal kunne finne informasjonen. Kunnskapsplikten og plikten til å foreta aktsomhetsvurderinger vil bidra til ansvarliggjøring av selskapene! 

Retten til informasjon

Med åpenhetsloven kan vi kreve svar fra selskapene på spørsmål vi har rundt produksjonen av varer og tjenester. Om ikke butikkene gir oss svar i tide vil de straffes med dagbøter. Dette vil gjøre det enkelt å finne ut av hvordan butikkene vi handler hos behandler sine arbeidere. Vi får sjansen til å vise dem at vi ikke aksepterer butikker som kjøper materialer fra fabrikker som behandler arbeiderne sine dårlig, ved at vi bytter til de butikkene som behandler arbeiderne sine bra. Da blir det lagt press på butikkene og flere vil sørge for at det ikke foregår menneskerettighetsbrudd hos leverandørene sine. 

Hvor viktig er loven? 

Vi mener at åpenhetsloven ikke er en perfekt lov. Lovutkastet har noen små smutthull, som for eksempel at den ikke ber om at selskaper skal iverksette tiltak for å forhindre brudd på rettigheter, den ber bare om at selskapene skal informere om hvilke tiltak de har iverksatt. Dessuten er det ikke spesifisert noen tidsramme for aktsomhetsvurderingene, og det er ingen krav til hvor omfattende aktsomhetsvurderingene skal være, eller til at selskapene skal dele sine leverandørkjeder. Dette er ikke bra nok, og vi mener at dette burde endres før loven vedtas. Selv om loven har mangler, mener vi at åpenhetsloven er et viktig og nødvendig skritt i riktig retning. Den vil bli et nyttig verktøy for alle som ønsker å handle etisk og rettferdig. Den vil ikke minst bidra til å sette en standard for anstendig arbeid i leverandørkjedene til selskapene vi i Norge kjøper produkter fra!

Signer kampanjen