Mental helse er nøkkelen


Det er livsviktig å jobbe med psykisk helse slik at de av oss som har opplevd væpnet konflikt får rehabilitering og blir reintegrert i våre lokalsamfunn.

Kunstterapi i Kiryandongo flyktningbosetning, Uganda. Foto: Patrick Wanyiri

I Uganda jobber KFUK-KFUM Global for å skape positive, sosiale endringer på alle nivåer etter Peacemaker-modellen. Målet er at alle mennesker skal kunne leve verdige liv uten å oppleve diskriminering. Programmet i Kiryandongo flyktningbosetting startet som en respons på den store flyktningestrømmen fra Sør-Sudan til Uganda etter interne konflikter i Sør-Sudan som eskalerte i 2016.

I slutten av i juni i 2018 hadde Uganda blitt hjem til mer enn en million sør-sudanske flyktninger, hvorav 63% er barn. På flukt har svært mange av flyktningene opplevd traumatiske hendelser: de har mistet familiemedlemmer, noen har opplevd tortur og voldtekt, noen har sultet og felles for alle er at de har blitt tvunget til å forlate hjemmene sine og blitt tatt imot i Kiryandongo. 

Dessverre er ikke flyktningbosetningen trygg for alle. Mange opplever seksuell og kjønnsbasert vold og det kuttes i matrasjoneringene fra World Food Programme. Covid-19 har lagt til en ny dimensjon: nedstengingen av samfunnet fører til at man ikke får tak i det man trenger. Alt dette fører til økt etterspørsel etter mental helse-tjenester. 

Angom Evelin, Stella Magbulla Rafaya og Alek Dyot Atem er noen av rådgiverne som tilbyr psykososial støtte i programmet i Kiryandongo. Foto: YGlobal Uganda

Vår mentale helse hjelper oss å takle stress, å samhandle med andre og å ta gode valg. Den er med oss hele livet. For flyktninger er en god mental helse kritisk for å takle traumatiske opplevelser og for å komme seg tilbake til hverdagen. Dypt traumatiske opplevelser leder ofte til at man har vanskelig for å takle følelsene sine, som igjen kommer til uttrykk i spenninger mellom de som bor her i flyktningbosetningen. 

Disse spenningene er grunnen til at vi opprettet programmet vårt, med en holistisk tilnærming til traumearbeid. Vi jobber sammen med lokale partnere for å tilby psykososial støtte gjennom rådgivning, men vi inkluderer også andre komponenter, som for eksempel å skape økonomisk inntekt. Mental helse går hånd i hånd med de andre områdene i livene våre – å ha en stabil økonomi bidrar også til bedre mental helse. 

Arbeidet vårt er tilrettelagt for både barn og unge, og voksne. De yngste får tilbud om kunstterapi, og får bruke tegning og skriving til å uttrykke og takle traumene de har. De bruker også kunsten til å uttrykke gleder, drømmer og håp for fremtiden. Hvis stress eller traumer kommer til uttrykk gjennom kunsten, får barna psykososial støtte og rådgivning i en prosess sammen med foresatte.

Barn bruker tegning for å uttrykke både positive og negative følelser. Målet er å bearbeide traumatiske opplevelser på en god måte.

For de voksne er rådgivningsprosessen basert på en-til-en-møter med en rådgiver på steder som er trygge for dem. De må bygge tillit og føle seg trygge nok til å dele opplevelsene med rådgiverne slik at de kan ta tak i de riktige problemene. Psykiske lidelser som følge av konflikt har vist seg å ha betydelig innvirkning på hvordan man fungerer i det daglige. Triggere i dagliglivet kan for eksempel være konflikter på samlingspunkter, rusmisbruk og å ikke klare å forsørge familien sin. Det er derfor uunnværlig å jobbe med psykisk helse slik at de av oss som har opplevd væpnet konflikt får rehabilitering og blir reintegrert i våre lokalsamfunn.

Tekst av: 
Beatrice Ahere, program manager
Charles Ongura, Information, Counselling and Legal Assistance Manager
YGlobal Uganda

Teksten ble først publisert i Globalnytt vol 2, 2020.